NOVE viis Riigi IT Keskuse tellimusel läbi mitmetahulise IT- ja küberturvalisuse valdkonna õigusanalüüsi

NOVE viis Riigi IT Keskuse (RIT) tellimusel läbi IT- ja küberturvalisuse valdkonna õigusanalüüsi, mille tulemusel leiti vastused RIT-i tegevust ja pädevust puudutavatele põhimõttelise tähtsusega küsimustele. Oluliste sõlmpunktidena käsitleti analüüsis RIT-i kui avaliku sektori keskse IKT-alusteenuste osutaja tegevuse õiguslikku aluse ja pädevuse ulatusega seotud teemasid, kuid ka RIT-i tegevusega kaasnevaid küberturvalisuse ja isikuandmete kaitse alaseid kohustusi. Samuti uuriti RIT-i ja klientasutuste vaheliste õigussuhte olemust ja sellest tulenevat õiguste, kohustuste ja vastutuse jaotust.

Analüüsimeeskonna juhi Sten Tikerpe sõnul on tervitatav, et riigiasutused, eriti IT-valdkonnas, on oma teenuseid ja protsesse viimastel aastatel hoogtöö asemel süsteemsemalt hindama asunud „RIT on veel väga uus, kuid Eesti digiriigi toimimise seisukohalt kahtlemata juba võtmetähtsusega riigiasutus. Me ei taju tavakodanikena, et suuresti just RIT-i tegevusest ja teenuste toimimisest sõltub tegelikult vahetult kogu meie digiriigi ja e-teenuste toimimine ja kasutuskogemus. On heameel näha, et RIT tajub seda vastutust, panustades igakülgselt oma teenuste toimepidevusse, sealhulgas seeläbi, et need ka juriidiliselt vettpidavad ja korrektselt ellu kutsutud oleksid.“

RIT-i teenuste veelgi efektiivsema toimimise huvides esitati analüüsi tulemite koosseisus ka ettepanekuid nii regulatiivseteks täiendusteks kui ka poliitikaotsusteks.

NOVE analüüsimeeskonda kuulusid Sten Tikerpe, Mari Past ja Veiko Vaske.

*RIT on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse kuuluv avaliku sektori keskne IKT‑teenuste osutaja, pakkudes kõigile avaliku sektori valitsemisaladele turvalisi arvutitöökoha- ja serveri alustaristu teenuseid koos lisateenustega.

Foto: Pixabay