Sten Tikerpe rääkis idapartnerlusriikide delegatsiooni koolituspäeval isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisest

NOVE advokaat Sten Tikerpe osales idapartnerlusriikide delegatsioonile korraldatud koolituspäeval e-Eesti esitluskeskuses, kus jagas teadmisi ja praktilisi kogemusi isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisest.

Üritusel osalesid andmekaitseasutuste esindajad Armeeniast, Gruusiast, Moldovast ja Ukrainast, kes kogu nädala vältel erinevaid asutusi ja ettevõtteid külastades Euroopa Liidu õiguse ja iseäranis andmekaitseõiguse kohta õpivad – ikka selleks, et oma riikides andmekaitset tugevdada ja õigusruumi Euroopa suunaliseks integratsiooniks veelgi paremini ette valmistada.

Steni ettekanne keskendus kohtu- ja järelevalvepraktikale ning praktilistele probleemidele, millega Eesti ettevõtted on andmekaitsealaste nõuete rakendamisel kokku puutunud.