Mari Past juhtis Andmekaitse Inspektsiooni 25. juubeliaasta konverentsi paneeldiskussiooni “Eriliiki isikuandmed, kas ka eriline kaitse?”

Andmekaitse Inspektsioon tähistab veebruaris oma 25. aastapäeva ning korraldas selle tähistamiseks 15. veebruaril suurejoonelise juubelikonverentsi “Kas privaatsus on unelm?”. Konverentsil oli kaks peamist teemat: eriliiki isikuandmed ja tehisintellekt.

NOVE partner ja andmekaitse vandeadvokaat Mari Past juhtis eriliiki isikuandmete teemalist paneeldiskussiooni: “Eriliiki isikuandmed, kas ka eriline kaitse?” Paneelis osalesid Eesti Puuetega Inimeste Koja jurist Kristi Rekand, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmeladude valdkonnajuht Kristjan Kolde, iduettevõtte Fyma tehnoloogiajuht Taavi Tammiste ning Advokaadibüroo Supremia partner ja vandeadvokaat Mari Männiko. Paneelis vahetati kogemusi selle üle, missugused on tüüpilised vead eriliiki isikuandmete ehk kõige tundlikumate ja isiklikumate isikuandmete nagu geeni- ja terviseandmete töötlemisel. Panelistid arutlesid kaamerate kasutamise üle tervishoiuasutustes ja ettevõtluses, patsientide terviseandmete säilitamise üle TEHIKU andmeladudes ning perearstikeskuste kasutatavate suhtlusplatvormide ja kõnede salvestamise tava üle.

Konverentsil esinesid veel Eesti Vabariigi justiitsminister Kalle Laanet, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Pille Lehis, Euroopa Andmekaitsenõukogu esinaine, välisriikide andmekaitseasutuste juhid, õigusteadlane dr Kärt Pormeister, küberturbe asjatundja dr Dan Bogdanov ning õigus- ja tehnoloogiaeksperdid.