Andra Olm ajakirjas Õiguskeel: Kauaoodatud abieluvõrdsus ja sellega koos jõustunud muudatused

Justiitsministeeriumi ajakirjas Õiguskeel ilmus NOVE perekonnaõiguse advokaat Andra Olmi artikkel kooseluseaduse ja abieluvõrdsusega seotud regulatsiooni teemal.

Artikli  eesmärk on kirjeldada Eesti teekonda abieluvõrdsuseni ning anda ülevaade olulisematest muudatustest, mis kõnealuse eelnõu raames 1. jaanuaril 2024 jõustusid.

Alates 1. jaanuarist 2024 kehtib Eestis abieluvõrdsus, mis tähendab, et nüüdsest saavad omavahel abielu sõlmida kaks täisealist inimest sõltumata nende soost. Hetkeseisuga on abieluvõrdsuse seadustanud koos Eestiga kokku 35 riiki.

Sama eelnõu raames võeti vastu ja jõustusid ka viimase kaheksa aasta jooksul rohkelt kõneainet pakkunud kooseluseaduse (KooS) rakendamiseks vajalikud muudatused teistes seadustes. Seega lisaks olulisele põhimõttelisele muudatusele inimeste võrdsemate õiguste tagamisel lihtsustavad 1. jaanuaril 2024 jõustunud seadusemuudatused kahtlemata olulisel määral eri valdkondades tegutsevate õiguselukutsete esindajate tööd. Enam ei pea notarid, kohtunikud, advokaadid jt ise leiutama mooduseid KooS rakendamiseks vajalike seadusemuudatuste puudumise tõttu tekkinud lünkade ja ebakõlade lahendamiseks. Loodud on ühtne ja terviklik süsteem, mis peaks need mured kõrvaldama. Seega on muudatustel samal ajal nii märgiline kui praktiline tähendus.

Abieluvõrdsusele üleminek võttis Eestis kokku aega ligi 15 aastat, kuid seda enam on põhjust uhke olla, et sedavõrd tähtis samm liberaalsema ühiskonna ja paremini tagatud põhiõiguste suunas kõikidele takistustele vaatamata teoks on saanud.

Loe artiklit siit: “ Kauaoodatud abieluvõrdsus ja sellega koos jõustunud muudatused”.