NOVE viis läbi Sisekaitseakadeemia tasemeõppe õppurite isikuandmete töötlemise auditi

NOVE andmekaitsetiim advokaat Sten Tikerpe juhtimisel viis Sisekaitseakadeemia tellimusel läbi andmekaitsealase auditi, millega analüüsiti tasemeõppe õppurite isikuandmete töötlemist ning andmekaitsealaste põhimõtete järgimist.

Steni sõnul on Sisekaitseakadeemia lähenemine isikuandmete kaitsele eeskujuks paljudele organisatsioonidele: „Organisatsioonid ise, kuid ka neid ümbritsev õigusruum ja -praktika, rääkimata tehnoloogilistest lahendustest, on pidevas arengus, mistõttu ei saa ka andmekaitse olla ühekordne projekt – aeg-ajalt tuleb kontrollida, kas tegevused on andmekaitsealaste nõuetega jätkuvalt kooskõlas,“ lisas ta.

Koostööga jäi rahule ka Sisekaitseakadeemia andmekaitsespetsialist Gaili Parts: „NOVE meeskond oli meile väga professionaalne ja põhjalik partner. Nende abiga saime isikuandmete töötlemise olukorrast detailse ülevaate ja kaasa ka soovitused, kuidas seda valdkonda akadeemias parendada.“

Nõustamismeeskonda kuulusid ka vandeadvokaadid Mari Past ja Veiko Vaske.