Sten Tikerpe panustas õigusliku analüüsiga Nortal AS-i poolt koostatud avalike teenuste digitaliseerimise projekti

NOVE advokaat Sten Tikerpe toetas õigusliku analüüsiga regiooni juhtivat tarkvaraarenduse ja digitaliseerimise ettevõtet, Nortal AS-i, Sotsiaalkindlustusameti poolt tellitud analüüsi läbiviimisel.

Analüüsi eesmärk oli leida võimalusi abivahendi tõendi väljastamise protsessi digitaliseerimiseks. Kui analüüsis pakutud lahendused realiseeritakse, muutub kõigi inimeste (ja nende lähedaste) jaoks, kes igapäevaseks hakkamasaamiseks ja elukvaliteedi tagamiseks abivahendit vajavad – nt ratastool, proteesid või koguni pimeda juhtkoer – vastava abivahendi riikliku soodustusega saamine märkimisväärselt lihtsamaks.

Stenil on hea meel, et sai pühendunult panustada ühiskondlikult oluliste ja suure mõjuga eesmärkide saavutamisse ning Eesti avalike teenuste ja digiriigi arengusse:  “Tänasel päeval vajalikud, kuid digiajastul võõrkehadena mõjuvad paberkandjal tõendid ja nende saamiseks vajalikud korduvad arstikülastused jäävad loodetavasti õige pea minevikku ning asenduvad mugava ja turvalise digitaalse lahendusega. Nii on kõigile lihtsam, turvalisem ja abivahendi vajajal pole tarvis karta, et elukvaliteediks oluline dokument hävib või kaob.”