NOVE advokaatide panus tõi Saaremaa vallale võidu jalgpallihalli ehitushanke vaidluses

Saaremaa vald saab pärast pika ja keeruka ehitushanke vaidluse võitu saarlaste poolt pikalt oodatud jalgpallihalli ehitusega lõpuks edasi liikuda.

NOVE advokaadid Veikko Puolakainen ja Mart Parind esindasid edukalt Saaremaa valda kohtuvaidluses, mis puudutas Kuressaare multifunktsionaalse jalgpallihalli projekteerimist ja ehitust. Läbi kolme astme käinud vaidlus päädis Tallinna Ringkonnakohtu tänaseks jõustunud otsusega, mis jättis edukaks mitteosutunud pakkuja kaebuse kõigis aspektides rahuldamata ja andis õiguse täismahus Saaremaa vallale.

Vaidlus sai alguse sellest, kui üks hankes osalenud pakkuja, kelle pakkumus selles sisalduva vea tõttu tagasi lükati, vaidlustas riigihangete vaidlustuskomisjonis (VAKO) nii enda pakkumuse tagasilükkamise kui ka mitmed edukat pakkujat puudutavad hankeotsused. Põhiliseks vaidluskohaks kujunes, kas vaidlustaja võis jätta hankedokumentides otsesõnu nõutud kinnituse kunstmuru taaskäitlemise kohta esitamata ja kas sellist kinnitust võib esitada hilinenult tagantjärele. Nii VAKO kui hiljem Tallinna Ringkonnakohus leidsid nii selles kui muudes vaidluspunktides, et Saaremaa vald ei eksinud ja võttis vastu õiged otsused. Ringkonnakohtu peamine järeldus oli, et hankija ei pidanud ega tohtinudki aktsepteerida vaidlustaja hilinenult pakutavat dokumenti, kuna see oleks pakkujaid ebavõrdselt kohelnud.

Foto: Pexels