Sten Tikerpe andis GDPR-i 5. aastapäeva konverentsil ülevaate andmekaitse praktikast ja väljakutsetest

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPR’i jõustumisest möödub sel nädalal juba 5 aastat!

Selle puhul toimus 23. mail Tallinnas, Metropol Spa konverentsikeskuses andmekaitse juubelikonverents, kus anti andmekaitsevaldkonna huvilistele ja ekspertidele põhjalik ülevaade viimase viie aasta olulisematest sündmustest ning tulevastest väljakutsetest. Üritusel astusid põnevate teemadega üles mitmed oma ala eksperdid, nende seas ka NOVE advokaat Sten Tikerpe.

Sten andis oma ettekandega ülevaate Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) viimaste aastate järelevalvepraktikast, tutvustas põnevaid leide nii Eesti kui ka Euroopa Liidu uuemast kohtupraktikast ning rääkis, missuguseid teemasid peaksid nii ettevõtted kui ka asutused lähiaastatel andmekaitse osas eriti pingsalt silmas pidama. Steni sõnul on kolmeks oluliseks märksõnaks: õhinapõhisuse asemel süsteemne lähenemine; klientide kõrval ka oma töötajate andmekaitsealaste õiguste tagamine; ja andmetöötluslepingute sõlmimine koostööpartneritega, mis pahatihti ununeb.