NOVE esindas VAKO-s edukalt Eesti Panka suuremahulises IT-süsteemi hankevaidluses

NOVE riigihankespetsialist Mart Parind esindas riigihangete vaidlustuskomisjonis (VAKO) edukalt Eesti Panka ligikaudu 2,6 miljoni euro suuruse mahuga IT-süsteemi hankes. Eesti Pank tellib statistika andmetöötluse ja analüüsi süsteemi arendamise teenust ning pakkumuste hindamisel viimaseks jäänud pakkuja vaidlustas pingerivis eespool olevate pakkujate suhtes tehtud hankeotsused.

Mahukas ja keerukas vaidlus hõlmas mitmeid erinevaid teemasid, nii sisulisi kui menetluslikke. Peamisteks vaidluskohtadeks kujunesid teiseks jäänud pakkuja (Intelex Insight) pakkumuse maksumuse põhjendatus ning vaidlustaja ja võiduka pakkuja (Merada) proovitööde hindamise õiguspärasus. Asjas peeti ka suuline istung, mis on VAKO viimaste aastate praktikas harukordne.

VAKO nõustus Eesti Pangaga, et teiseks jäänud pakkuja pakutud hind ei ole põhjendamatult madal ning et tal ei olnud keelatud teatud töölõiku pakkuda tasuta. Samuti leidis VAKO, et Eesti Pank ei ole proovitöid valesti hinnanud ja kõik hindepunktid olid seaduslikud. Ühtlasi mõistis VAKO vaidlustajalt välja kõik Eesti Panga menetluskulud.

VAKO otsus on jõustunud, hankija otsuste õiguspärasus on leidnud lõplikku kinnitust ning hankeleping on võitjaga sõlmitud. 

Foto: Diego Delso. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.