Uudised

Uudised

Sten Tikerpe: ID-kaardi viimine mobiili väärib enam juriidilist tähelepanu

Siseministeerium on saatnud kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega tehakse mitmeid muudatusi isikut tõendavate dokumentide seaduses ja teisteski külgnevates seadustes. Mõneti üllatuslikult võis ootuspäraste muudatuste vahelt leida punkti, mille abil soovitakse luua võimalus “isikusamasuse kontrollimiseks mobiilirakenduse kaudu”. NOVE…

NOVE viis läbi Sisekaitseakadeemia tasemeõppe õppurite isikuandmete töötlemise auditi

NOVE andmekaitsetiim advokaat Sten Tikerpe juhtimisel viis Sisekaitseakadeemia tellimusel läbi andmekaitsealase auditi, millega analüüsiti tasemeõppe õppurite isikuandmete töötlemist ning andmekaitsealaste põhimõtete järgimist. Steni sõnul on Sisekaitseakadeemia lähenemine isikuandmete kaitsele eeskujuks paljudele organisatsioonidele: „Organisatsioonid ise, kuid…

Marika Mugur: Kas töös esinevad puudused tuleb kõrvaldada iga hinnaga?

NOVE ehitusõiguse valdkonna vandeadvokaat Marika Mugur selgitab Ehituslehes hiljutist Riigikohtu otsust töövõtulepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise teemal. Möödunud aasta lõpus tegi Riigikohus otsuse (2-20-18112) vaidluses, mis sai alguse sellest, et pronksi tooni klaaspakettide asemel paigaldati…