Uudised

Uudised

Advokaadibüroo NOVE partnerite ringi lisandus Mari Matjus

Senine NOVE assotsieerunud partner Mari Matjus edutati 2019. aasta juulis büroo partneriks. Iseloomulikult põlvkonnavahetusele Eesti advokaadibüroodes on Mari Matjus noore põlvkonna partner, kes on end mitmes advokaadibüroos üles töötanud, omandanud Oxfordi Ülikoolis magistrikraadi ning panustanud…

NOVE nõustas tehingut, mille tulemusena omandas OneMed OÜ 100% osaluse Mercurio OÜ-s

NOVE partner Urmas Volens ja advokaat Triin Tiru nõustasid müüjat tehingus, mille tulemusena Põhja-Euroopa juhtiva meditsiinitoodete turustaja OneMed gruppi kuuluv OneMed OÜ omandas Mercurio OÜ 100% osaluse. Mercurio tegutseb Baltikumis peamiselt ResMed’i uneapnoe seadmete ja tarvikute distribuutorina alates aastast 2011 ning on tänu suurtele pingutustele ja…

NOVE esindas edukalt klienti talumiskohustusega seotud kohtuvaidluses

NOVE advokaadid esindasid edukalt klienti AS Mõigu Ehituskoondis tsiviilasjas, mis lõppes Riigikohtu poolt asja menetlusse mittevõtmisega. Jõusse jäi ringkonnakohtu lahend, millega kohus jättis NOVE kliendi vastu esitatud avalduse reaalservituudi seadmise nõudes täies ulatuses rahuldamata. Vaidluse…

NOVE kutsub tervishoiuteenuse osutajaid koolitusele “Meditsiin ja õigus”

Tervishoiuettevõtete juhid, osakonnajuhatajad, juristid, hanke- ja kvaliteedijuhid on 2. mail 2019 oodatud NOVE koolitusele “Meditsiin ja õigus”, kus käsitletakse 2019. aasta muudatusi tervishoiuõiguses, uut andmekaitses, korruptsiooniriskide juhtimist, riigihankeid, juhi juriidilisi kohustusi ja isiklikku vastutust. Lisaks…