Uudised

Uudised

Esindushagid Eestis – kas midagi täiesti võimatut?

NOVE jurist Katrin Martson avaldas koos Karin Seinaga ajakirjas Juridica tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid käsitleva artikli. Hetkel reguleerib tarbijate kollektiivseid huve Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/22/EÜ, mis kehtestab põhimõtted tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste…

NOVE esindas Riigikohtus edukalt klienti kinnistusraamatuõiguse praktikat kujundavas vaidluses

NOVE vandeadvokaat Urmas Volens  esindas edukalt klienti Riigikohtu pretsedenti loova lahendiga lõppenud vaidluses, mis omab määravat tähtsust kinnistusraamatusse kantud eelmärgete sõnastamisele, tähendusele, notariaal- ja kinnistusraamatupraktikale ning suurendab märkimisväärselt õiguskindlust. Riigikohtu poolt 12.11.2019 tsiviilasjas nr 2-18-13609 tehtud lahendi tinginud kohtuasjas vaidlesid pooled selle…

Kohus kinnitas, et hankijal on õigus mitte taluda kehva kvaliteeti

Kohtupraktikas leidis kinnitust, et ka väikesed, kuid see-eest pidevad ja süstemaatilised hankelepingu rikkumised võivad kaasa tuua ettevõtja kõrvaldamise järgmistest riigihangetest. Riigikohus jättis 9. oktoobril menetlusse võtmata bussiettevõtja kassatsioonkaebuse, kes oli Harjumaa idasuuna hankest kõrvaldatud varasemate…