Legal 500 ülevaade 2024: NOVE kuulub Eesti juhtivate advokaadibüroode hulka

Rahvusvaheline sõltumatu õigusturgude hindaja Legal 500 avaldas äsja oma 2024. aasta analüüsi, milles jätkuvalt tunnustatakse kõrgelt NOVE advokaate ja bürood järgmistes nõustamisvaldkondes:  vaidluste lahendaminekinnisvara ja ehitusõigusäriühingõigus ning ühinemised ja omandamised; EL ja konkurentsiõigus ning intellektuaalne omand, IT ja telekomid.

Individuaalse tunnustuse pälvisid:

  • partner Veikko Puolakainen kategoorias „Leading Individuals“ vaidluste lahendamise valdkonnas
  • vandeadvokaat Veiko Vaske kategoorias „Next Generation Partners“ vaidluste lahendamise valdkonnas
  • advokaat Laura Raadik kategoorias „Rising Stars“ äriühinguõiguse ning M&A valdkonnas
  • partner Mari Past kategoorias „Next Generation Partners“ EL ja konkurentsiõiguse valdkonnas
  • partner Arsi Pavelts kategoorias „Leading Individuals“ intellektuaalse omandi, IT ja telekomid valdkonnas

Klientide ja teiste advokaadibüroode kolleegidega läbiviidud intervjuude põhjal toob Legal 500 NOVE büroo tegevusvaldkondade ning advokaatide tugevusena välja järgneva:

  • Vaidluste lahendamine

“Meeskond läheneb igale kliendile individuaalselt ja pühendunult.

“Veikko Puolakainen  lahendab kiireloomulisi küsimusi positiivselt ja professionaalselt”

  • Kinnisvara ja ehitusõigus

“Nove pakub ainulaadset kombinatsiooni tipptasemel juriidilisest teooriast ja põhjalikest teadmistest üksikasjalikes praktilistes küsimustes.

“Kristjan Tamme’l on kogemused ja seega põhjalikud teadmised ehitusest ja sellega seotud teemadest.

  • Äriühinguõigus ja M&A

“NOVE’ga koostööd tehes koged, et vastava nõustamisvaldkonna meeskonnaliikmed on isiklikult kaasatud. Kõrge pädevus koos tugevate eetiliste ja moraalsete väärtustega on loonud meie usalduse NOVE vastu.

“Kogenud taseme advokaatidel on hea kohalik ja rahvusvaheline töökogemus, nad on võimelised töötama juhtumite kallal, millel ei ole Eestis pretsedenti.

‘Arsi Pavelts on üks juhtivaid advokaate Eestis äri- ja ühinguõiguse valdkonnas. Kõrge pädevus, väga tugev kaasatus ja vastutustunne, võime ja hoog töötada ka kõige keerulisemates vaidlustes. Strateeg ja huvide kaitsja, keda tahaksite oma poolele saada.

  • EL ja konkurentsiõigus /
  • Intellektuaalne omand, IT ja telekomid

“Minu arvates on nad näidanud märkimisväärset professionaalsust ja muljetavaldavat pühendumust adekvaatsete ja valiidsete hinnangute andmisele.

“Meeskonna puhul paistab silma nende lähenemine analüüside läbiviimisel. Nad keskenduvad täpsete ja põhjalike hinnangute andmisele, mis on minu arvates väga väärtuslik. Nende pühendumine kõrgete standardite ja aususe säilitamisele oma töös on tõeliselt kiiduväärt.

“Neid eristab erakordne paindlikkus, kiire reageerimine ja võime selgitada keerulisi õiguslikke küsimusi lihtsalt ja arusaadavalt. Nad vastavad kiiresti päringutele ning annavad selgeid ja lühikesi selgitusi. Nende lähenemine on värskendavalt lihtne ja ilma liigse keerukuseta, mis võimaldab juriidilisi üksikasju  lihtsamini haarata.”

The Legal 500 õigusülevaade pakub enam kui 150 jurisdiktsiooni õigusturgude süvaanalüüsi, selgitades sõltumatult välja juhtivad advokaadibürood ja advokaadid. Uurimus põhineb klientide ja kolleegide tagasisidel ning esile tõstetakse meeskondi, kes pakuvad ettevõtetele kõige eesrindlikumat ja innovatiivsemat nõu.

Lisainformatsioon on leitav siit.