Uudised

Uudised

NOVE esindas Riigikohtus edukalt klienti kinnistusraamatuõiguse praktikat kujundavas vaidluses

NOVE vandeadvokaat Urmas Volens  esindas edukalt klienti Riigikohtu pretsedenti loova lahendiga lõppenud vaidluses, mis omab määravat tähtsust kinnistusraamatusse kantud eelmärgete sõnastamisele, tähendusele, notariaal- ja kinnistusraamatupraktikale ning suurendab märkimisväärselt õiguskindlust. Riigikohtu poolt 12.11.2019 tsiviilasjas nr 2-18-13609 tehtud lahendi tinginud kohtuasjas vaidlesid pooled selle…

Kohus kinnitas, et hankijal on õigus mitte taluda kehva kvaliteeti

Kohtupraktikas leidis kinnitust, et ka väikesed, kuid see-eest pidevad ja süstemaatilised hankelepingu rikkumised võivad kaasa tuua ettevõtja kõrvaldamise järgmistest riigihangetest. Riigikohus jättis 9. oktoobril menetlusse võtmata bussiettevõtja kassatsioonkaebuse, kes oli Harjumaa idasuuna hankest kõrvaldatud varasemate…

Advokaadibüroo NOVE partnerite ringi lisandus Mari Matjus

Senine NOVE assotsieerunud partner Mari Matjus edutati 2019. aasta juulis büroo partneriks. Iseloomulikult põlvkonnavahetusele Eesti advokaadibüroodes on Mari Matjus noore põlvkonna partner, kes on end mitmes advokaadibüroos üles töötanud, omandanud Oxfordi Ülikoolis magistrikraadi ning panustanud…

NOVE nõustas tehingut, mille tulemusena omandas OneMed OÜ 100% osaluse Mercurio OÜ-s

NOVE partner Urmas Volens ja advokaat Triin Tiru nõustasid müüjat tehingus, mille tulemusena Põhja-Euroopa juhtiva meditsiinitoodete turustaja OneMed gruppi kuuluv OneMed OÜ omandas Mercurio OÜ 100% osaluse. Mercurio tegutseb Baltikumis peamiselt ResMed’i uneapnoe seadmete ja tarvikute distribuutorina alates aastast 2011 ning on tänu suurtele pingutustele ja…

NOVE esindas edukalt klienti talumiskohustusega seotud kohtuvaidluses

NOVE advokaadid esindasid edukalt klienti AS Mõigu Ehituskoondis tsiviilasjas, mis lõppes Riigikohtu poolt asja menetlusse mittevõtmisega. Jõusse jäi ringkonnakohtu lahend, millega kohus jättis NOVE kliendi vastu esitatud avalduse reaalservituudi seadmise nõudes täies ulatuses rahuldamata. Vaidluse…