Juridica International avaldas NOVE vandeadvokaat Heili Püümanni artikli detailplaneeringu õiguslikust tähendusest omandipõhiõiguse kontekstis

Ajakirjas Juridica International ilmus NOVE vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli doktorant Heili Püümanni teadusartikkel detailplaneeringu õiguslikust tähendusest omandipõhiõiguse kontekstis. Artiklis analüüsib autor nii õiguskirjanduses kui ka kohtupraktikas tänaseni selgelt lahendamata küsimust, milline on detailplaneeringu kui planeerimisinstrumendi õiguslik tähendus omandipõhiõiguse kontekstis. Täpsemalt, ühelt poolt omab detailplaneering eelkõige detailplaneeringu alasse jäävate kinnistute osas märkimisväärset mõju. Teiselt poolt ei ole Eesti õigus- ja kohtupraktikas tänaseni lahendatud küsimust, milline on detailplaneeringu tähendus omandipõhiõiguse kontekstis. Eelnev omab märkimisväärset tähendust küsimuse osas, millistele tingimustele peavad detailplaneeringus ettenähtud tingimused omakorda vastama.

Heili Püümanni teadusartiklit on võimalik lugeda siin.