NOVE nõunik Indrek Niklus tutvustas kohtutäituritele ja pankrotihalduritele kinnistusregistri värskemat praktikat

Advokaadibüroo NOVE nõunik Indrek Niklus viis 12.11.2021 Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja liikmetele läbi koolituse kinnistusregistri värskema praktika teemal. Koolitus hõlmas 2019. aastast avaldatud ringkonnakohtute lahendeid, mis käsitlevad kinnistusregistri tööd ja praktikat. Analüüsiti erinevaid õiguslikke probleeme, mis on seotud eelmärke kandmisega kinnistusraamatusse. Näiteks, kas eelmärke juurde saab lisaks kanda ka tähtaja pikendamise märkuse või millises vormis peaks toimuma maareformi käigus seatud kasutusvalduste pikendamine või Maksu- ja Tolliameti nõuete tagamiseks kinnistusraamatusse kantud hüpoteekide kustutamine.