NOVE esindas klienti Riigikohtus põhimõttelist laadi õigusvaidluses seoses kohtutäituri vastutusega

NOVE vandeadvokaat Veikko Puolakainen, kelle meeskonda kuulusid vandeadvokaat Andrus Kattel ja nõunik Indrek Niklus, esindas Riigikohtus edukalt Tallinna kohtutäitur Elin Vilippust põhimõttelist laadi kohtutäituri vastutust puudutavas kahju hüvitamise vaidluses. Kahjunõue oli esitatud solidaarselt nii kohtutäituri kui tema vastutuskindlustuslepingu sõlminud kindlustusseltsi vastu. Riigikohtu tasandil käsitleti asjas mitmeid põhimõttelist laadi küsimusi, nagu riigivastutuse seaduse § 7 lg 1 kohaldamise eeldused, Notarite Koja alaliselt tegutseva vahekohtu otsuse tähendus täitedokumendina ja vastutuskindlustuse olemasolul kindlustusandja vastutuse tekkimise aja ja ulatusega seotud teemad.

Riigikohtu poolt lahendis esitatud seisukohad omavad sarnastes vaidlustes tulevikus pretsedendilaadset tähendust. Asja keerukust näitab mh see, et nii maakohtu kui ringkonnakohtu põhjendused olid asjas täiesti erinevad. Ringkonnakohtu otsus tühistati Riigikohtu otsuses esitatud põhjendustega.

Riigikohtu otsusega on võimalik tutvuda siin: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-17-19459/92