NOVE esindas edukalt AS-i SEBE Riigihangete vaidlustuskomisjonis seoses MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus korraldatud hankega Harju Maakonna idasuuna bussiliinidel vedaja leidmiseks

NOVE vandeadvokaat Veikko Puolakainen esindas edukalt Eesti juhtivat bussiettevõtjat AS-i SEBE ka teises vaidluses seoses MTÜ Põhja- Eesti Ühistranspordikeskus korraldatud Harju Maakonna avaliku bussiliiniveo hankega. Nimelt kuulutas hankija AS-i SEBE edukaks pakkujaks Harju Maakonna ida suuna bussiliinidel perioodiks 2021 – 2029, kus pakkuja peab hankima ka uued bussid. Paremuselt teiseks jäänud pakkuja AS GoBus vaidlustas hankemenetluse tulemused riigihangete vaidlustuskomisjonis põhjendusega, et tegemist oli põhjendamatult madala maksumusega pakkumusega ja hankija ei ole kontrollikohustust piisavalt täitnud. Riigihangete vaidlustuskomisjon jättis vaidlustuse rahuldamata ja tegi kindlaks, et hankija on väga põhjalikult kontrollinud eduka pakkuja pakkumuse maksumust ja viinud läbi RHS § 115 kohase kontrollimenetluse. Hankija ei teinud kaalumisvigu ja tunnistas pakkumuse edukaks õiguspäraselt. Vaidlus kätkes endas ka muid põhimõttelisi küsimusi seoses riigihankemenetluses sagedasti tõusetuva põhjendamatult madala maksumuse problemaatikaga. Vaidlustaja Tallinna Halduskohtule kaebust ei esitanud ning vaidlustuskomisjoni otsus jõustus veebruaris 2021. Hankelepingu sõlmimise tulemusena teenindab AS SEBE nüüdseks enam kui poolt Harju maakonna avalikest bussiliinidest.