NOVE esindas edukalt Nasdaq Tallinn AS-i vaidluses Olympic Entertainment Group AS-ga

Tallinna börsi vahekohus jättis 09.11.2018 otsusega rahuldamata Olympic Entertainment Groupi hagi Nasdaq Tallinn AS-i vastu börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni 31. mai otsuse vaidlustamiseks, milles Olympic ei nõustunud börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni otsusega mitte lõpetada Olympicu noteerimine börsil. Olympic taotles vahekohtult, et vahekohus tuvastaks, et Olympicu 15. mai taotlus aktsiate noteerimise lõpetamiseks on õiguspärane ja põhjendatud ning kohustaks börsi lõpetama Olympicu aktsiate noteerimine. Kohus jättis hagi rahuldamata ja menetluskulud Olympicu kanda. Nasdaq Tallinn AS-i esindasid keerulises ja pretsedendilaadses vaidluses NOVE partnerid Urmas Volens ja Veikko Puolakainen