Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus

Eesti Advokatuur tunnistas 27.11.2018 Advokaadibüroo NOVE Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse vääriliseks.

Tegemist on advokatuuri poolt advokaadibüroodele omistatava tunnustusega kõrge teenindusstandardi ja selleks oluliste (juhtimis)protsesside rakendamise eest advokaadibüroos.

Kvaliteedijuhtimise tunnistuse väljaandmise käigus hinnatakse advokaadibüroo teeninduskvaliteedi taset eeskätt läbi advokatuuriseaduses ja advokatuuri juhendites–kordades kehtestatud nõuete, protsessi eesmärk on täiustada ja tõsta advokaadibüroode teenindusstandardit. Esile tõstetakse kolm võtmevaldkonda klientide heaolu tagamisel: advokaadibüroo pidamise ja asjaajamise korrektsus, kvaliteetse õigusteenuse osutamist soodustava töökeskkonna loomine; teeninduslahenduste uuenduslikkus ning jätkusuutlik arendamine, kliendisuhete kohane loomine ja hoidmine.

Lisainfo Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse kohta on siin.