Indrek Niklus asub tööle advokaadibüroos NOVE

PRESSITEADE 07.01.2019

Indrek Niklus asub tööle advokaadibüroos NOVE

Viimased 10 aastat Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhatajana töötanud Indrek Niklus asub veebruari keskpaigas tööle advokaadibüroo NOVE nõunikuna.

Niklus asub NOVE advokaate nõustama kõigis majandusõiguse valdkondades, spetsialiseerudes esmajoones kindlustuse ning täitemenetlus- ja maksejõuetusõigusega seotud küsimuste lahendamisele. Samuti tugevdab Nikluse liitumine NOVE riigisuhete ja erinevate õiguslike analüüside ning uuringute valdkonda. Tänu oma pikaajalisele töökogemusele Justiitsministeeriumis orienteerub Indrek Niklus hästi kõigis küsimustes, mis puudutavad seadusloome protsessi nii Eestis kui ka EL-is. Ta on osalenud paljudes läbirääkimistes huvirühmadega ja tulistes vaidlustes Riigikogu erinevates komisjonides ning selgitanud kehtiva õiguse toimimist ajakirjanduses – nii televisioonis, raadios kui ka kirjutavas meedias.

Lisaks sügavatele ja mitmekülgsetele teadmistele õiguse valdkonnas on Indrekul ka metsamajandamise alane kõrgharidus Eesti Põllumajandusülikoolist. Seetõttu ei ole tema jaoks võõrad teemad, mis puudutavad ökosüsteemi, süsinikuringet või puistu täiust ning boniteeti. Viimased 13 aastat on Niklus töötanud Justiitsministeeriumis, kus tema esimeseks tähtsamaks tööks sai 2008. a jõustunud saneerimisseaduse väljatöötamine. Alates 2009. aastast kuni liitumiseni NOVEga töötas Indrek Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhatajana. Nende kümne aasta jooksul on tal olnud kokkupuude kõigi tähtsamate seadusemuudatustega, mis eraõiguses sel ajal tehtud on.

Nende aastate jooksul, mil ma Justiitsministeeriumis töötasin, on tulnud tegeleda peaaegu iga eraõiguse valdkonna seadusega ja lahendada õiguslikke probleeme kogu oma kirevuses, alustades näiteks karistavatest kahjuhüvitistest kuni kaubamärgi suhteliste aluste kontrolli kaotamiseni. Eriti hea meel on, et olen saanud kaasa lüüa uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse väljatöötamises, tegeleda tehnorajatiste õiglase talumistasu küsimustega, analüüsida erinevaid küsimusi seoses täitemenetluse parendamisega, näiteks elatisnõuete sissenõudmise tõhustamiseks, või analüüsida, kas pankrotihaldur tegutseb ametiteooria või esindusteooria või mõne muu teooria alusel. Mul on hea meel, et ma õppisin ministeeriumis töötatud aja jooksul, kui raske ja vaevarikas on tegelikult ühe EL direktiivi ülevõtmine Eesti õigusesse. Kindlasti ei lahku ma Justiitsministeeriumist kerge südamega, maha jäävad head sõbrad, kellega aastaid koos töötatud. Aga ma tean, et Eesti tsiviilõigus on heade hoidjate kätes!”, kommenteeris Niklus ise oma olulisemaid projekte Justiitsministeeriumis. Üle kümne aasta on Niklus olnud aktiivne ka akadeemilises tegevuses ja aidanud läbi viia õppetööd Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Aastal 2018 pälvis Niklus oma senise tegevuse eest Eesti õiguse arendamisel Justiitsministeeriumi poolt „Õiguse eest seisja“ auhinna, millega  tunnustatakse isikuid, kes on oma teo, käitumise või suhtumisega või muul moel andnud märkimisväärse panuse Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse. “Tema nutikatest ideedest on alguse saanud palju suurepäraseid õiguslahendusi. Ta säilitab rasketes olukordades külma närvi ja leiab ka kõige keerulisematele huvirühmade muredele elegantse õigusliku lahenduse. Indrek Nikluse mõju ei piirdu Eestiga: tema tundlikku õigustaju on märgata ka Euroopa Liidu õigusaktide sõnastuses. Indrek Niklus kannab hoolt, et Eesti eraõigus seisaks kindlatel jalgadel ega kaugeneks oma juurtest ning samal ajal areneks edasi ja aitaks lahendada tänapäeva ühiskonna õiguskonflikte.”– nii kirjeldatakse Indreku panust õigusloomes auhinna saamisel.

Advokaadibüroo kaasasutaja Urmas Volensi sõnul viib NOVE Nikluse liitumisega jätkuvalt ellu oma strateegiat, mis tugineb selgele spetsialiseerumisele, praktilise, akadeemilise ja õigusloomelise kogemuse kombinatsioonile ning tugevale keskendumisvõimele. “NOVE senine areng on näidanud, et sellistest põhimõtetest lähtuv õigusnõustamine on klientide poolt väga hinnatud. Kavatseme nendele põhialustele kindlaks jääda ka tulevikus. See tähendab loomulikult väga kõrgeid nõudmisi nii meile endile kui ka bürooga liitujatele. Indreku teadmised, kogemus ja väärtused tugevdavad NOVE meeskonda ning meil on tema liitumise üle seetõttu väga hea meel.“, sõnas Volens

2016. aastast tegutsev advokaadibüroo NOVE on spetsialiseerunud keerukamate majandusalaste vaidluste lahendamisele ja ennetamisele.

Lisainfo:
Indrek Niklus
Advokaadibüroo NOVE
+372 525 7882

Urmas Volens, dr.iur.
Partner, vandeadvokaat
Advokaadibüroo NOVE
urmas.volens@nove.ee
+ 372 506 3470