Koolitus “Uut ja praktilist äriühinguõiguses”

Advokaadibüroo NOVE partneri Urmas Volensi ning Preismann Koolituse koostöös toimub käesoleva aasta märtsis Sokos Hotel Virus 2-osaline koolitus “Uut ja praktilist äriõiguses”. Koolituse esimene osa leiab aset 13. märtsil ja selle eesmärgiks on käsitleda põhikirjades ja muudes osanike vahelistes kokkulepetes sisalduvaid enam levinud kokkuleppeid ühinguõiguses ning nende lubatavust ja toimet aktuaalse kohtupraktika valguses, heites sh pilgu ka sellele, missuguseid ettepanekuid tehti ühinguõiguse revisjoni töörühma poolt.

Koolituse 2. osa, mis leiab aset 27. märtsil, keskendub aktuaalsele kohtupraktikale seoses enamlevinud ühinguõiguslike vaidlustega ja pakub õiguslikke lahendusi vaidluste vältimiseks. Koolitusel tuuakse praktilisi elulisi näiteid, sh Riigikohtu praktikast, käsitletakse tsiviilkohtu- ning täitemenetluslikke võimalusi ühinguõiguslikes vaidlustes, samuti selgitatakse, kas ühinguõiguse revisjoniga seoses võiks oodata praktika muutumist.

Registreerimine ja lisainfo:

http://preismann.ee/uut-ja-praktilist-ariuhinguoiguses/