Saaremaa valla edukas esindamine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus

NOVE vandeadvokaat Veikko Puolakainen esindas edukalt Saaremaa valda (tellija) vaidluses ehitajaga Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Arbitraažikohtus. Vaidlus puudutas peamiselt Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu pädevust lahendada töövõtulepingu pinnalt tõusetunud vaidlust olukorras, kus tellija ja töövõtja olid sõlminud FIDIC tüüptingimustel töövõtulepingu ja ei muutnud selles sisalduvat vaidluste lahendamise korda ja kohtualluvust. Ehitaja pöördus rahalise nõudega Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtusse, kes lõpetas pärast NOVE esindatava, Saaremaa valla arvamuse saamist menetluse põhjusel, et Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohus ei ole pädev Eestis sellist vaidlust lahendama.