NOVE partner Arsi Pavelts koolitas juriste üürisuhete teemal

NOVE vandeadvokaat ja partner Arsi Pavelts on muuhulgas ka hinnatud koolitaja üürilepingute valdkonnas. Koostöös Preismann Koolitusega, mis on pikaajalise kogemusega eelkõige õigusalase täienduskoolituse pakkuja, koolitas Arsi Pavelts hiljuti nii era- kui ka avaliku sektori juriste. Erilist tähelepanu pöörati veebruaris jõustunud võlaõigusseaduse muudatustele, mis puudutavad üürisuhteid. Koolituse rõhuasetus oli praktilistel üürisuhtes tihti tekkivatel õigusküsimustel. Kaaskoolitajaks oli Riigikohtu kohtunik Urmas Volens.