Kohus kinnitas, et hankijal on õigus mitte taluda kehva kvaliteeti

Kohtupraktikas leidis kinnitust, et ka väikesed, kuid see-eest pidevad ja süstemaatilised hankelepingu rikkumised võivad kaasa tuua ettevõtja kõrvaldamise järgmistest riigihangetest. Riigikohus jättis 9. oktoobril menetlusse võtmata bussiettevõtja kassatsioonkaebuse, kes oli Harjumaa idasuuna hankest kõrvaldatud varasemate pidevate lepingurikkumiste tõttu. Jõusse jäänud ringkonnakohtu otsuse kohaselt võib varasemate hankelepingute rikkumisi uue lepingu sõlmimisel hinnata ka kogumis, isegi kui ükski rikkumine üksikult ei andnud alust lepingut üles öelda või suurt leppetrahvi määrata. Kümnetel lehekülgedel loetletud sanktsioneeritud rikkumised paari aasta jooksul kokku ületavad ilmselgelt taseme, mis võimaldab lugeda rikkumisi olulisteks ja pidevateks.

Vandeadvokaat Veiko Vaske kommenteeris, et kohtulahend toob riigihankelepingute täitmise ja lepingulise tavapraktika teineteisele lähemale. Kohtute sõnum on, et riigihankelepinguid n-ö üle jala täites ei saa loota sellele, et hankija peaks menetluse formaalsuse tõttu üleöö kõik vanad patud unustama ja järgmisel hankel probleeme ei tekiks. Klient on lõpuks kuningas ja hea kliendisuhe ning hoolas ja professionaalne lepingute täitmine on edu alus ka riigihanketurul.

NOVE esindas vaidluses AS-i SEBE, kes tunnistati hankes edukaks pärast teise ettevõtja pidevate lepingurikkumiste tõttu kõrvaldamist.