Ühinguõiguse revisjoni töörühm esitas Justiitsministeeriumile esialgsete eelnõude paketi

Ühinguõiguse revisjoni ekspertide töörühm, mida juhib NOVE partner ning ühinguõiguse ja tehingute valdkonna juht Urmas Volens ning mille töös osalevad NOVE advokaadid Arsi Pavelts, Triin Tiru ja Heili Püümann, on saanud valmis ja esitanud Justiitsministeeriumile esialgsete äriseadustiku ja teiste ühinguõiguse valdkonna seaduste muudatuste eelnõude paketi. Kokku kuuest seaduseelnõust ja nende seletuskirjadest ettepanekud saadeti ühinguõiguse revisjoni komisjoni liikmetele. Justiitsministeerium ootab huvirühmade arvamusi eelnõus pakutud lahenduste kohta hiljemalt 11. novembriks 2019 aadressil info@just.ee. Seejärel töötab justiitsministeerium arvamused läbi, kujundab oma seisukoha ja saadab eelnõu avalikule kooskõlastusringile.

Ühinguõiguse revisjoni raames viiakse läbi kogu ühinguõiguse valdkonna õigusloome põhjalik, sisuline ja süsteemne analüüs, ühtlustamine ja ajakohastamine. Selle ülesande täitmiseks analüüsis töörühm Justiitsministeeriumi poolt ette antud lähteülesande raames lisaks Eesti õigusele põhjalikumalt ka terve hulga võrdlusriikide seadusi, olemasolevat kohtupraktikat ning eesti- ja võõrkeelset õiguskirjandust. Töö tulemusena valmis 2018.a sügisel pea 1000-leheküljeline analüüs-kontseptsioon, milles esitati ca 50 leheküljel põhjapanevaid ettepanekuid Eesti ühinguõiguse edasiarendamiseks. Lisaks on eelnõude ettevalmistuse käigus valminud Eesti ühingute statistiline ülevaade, mille koostas Janno Järve Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar´ist. Nüüdseks valminud on eelnõud ja seletuskirjad on eelneva analüüsi loomulik jätk. Revisjoni eesmärgiks on ühinguõiguse (eeskätt äriseadustiku) korrastamine, et õiguskord muutuks selgemaks ja õiguse rakendajale lihtsamaks. 

Ühinguõiguse revisjoni töögruppi kuulusid lisaks Urmas Volensile veel tunnustatud eraõiguse eksperdid Martin Käerdi (TÜ dotsent, Ellex), Sander Kärson (TÜ õppeülesande täitja, TGS Baltic), Villu Kõve (TÜ dotsent, Riigikohus), Arsi Pavelts (NOVE), Kalev Saare (TÜ dotsent, COBALT), Andres Vutt (TÜ dotsent, Magnusson), Margit Vutt (TÜ lektor, Riigikohus). Advokaadibüroost NOVE osalesid ühinguõiguse revisjoni töös lisaks ka vandeadvokaat Heili Püümann ja advokaat Triin Tiru.

Ühinguõiguse revisjoni rahastati Euroopa Liidu struktuurivahenditest (Euroopa Sotsiaalfond) ja Rahandusministeeriumi eelarvest.