NOVE nõustas Danpower Eesti AS-i Puiga kaugkütte tootmise, jaotamise ja müügi ülevõtmisel

Advokaadibüroo NOVE nõustas Danpower Eesti AS-i tehingus, mille tulemusena võtab Danpower Eesti ostjana üle Puiga kaugkütte tootmise, jaotamise ja müügi. Puiga soojusega varustamiseks ühendatakse olemasolev katlamaja Danpoweri Võrusoo juhtimiskeskusega, mis võimaldab juhtida katlamaja Võrust.

„Võru külje all asuva Puiga soojusega varustamine sobitub Danpoweri ettevõtete gruppi väga hästi, sest oleme Võrus juba kaua tegutsenud. Meil on hea meel pakkuda kvaliteetset kaugkütteteenust nüüd ka Puiga elanikele,“ selgitab laienemise otsust Danpower Eesti ASi juhatuse liige Markus Süßmann.

Danpoweri spetsialistidel on Võru linna soojusega varustamisega kogemusi üle 20 aasta. Oma kogemust ja oskusi hakkab ettevõte rakendama nüüdsest ka Puigal. Danpoweri eesmärk on pakkuda Puiga inimestele ja ettevõtetele soojust usaldusväärselt ja professionaalselt. Esimesel aastal on kavas Puiga küla soojusvarustuse eripärasid tundma õppida, et edaspidiseks konkreetsemaid arendusplaane teha.

Danpower Eesti AS kuulub Danpoweri kontserni, mis on üks Saksamaa juhtivaid energiatootjaid. Ettevõte, mille peakontor asub Potsdamis ja mis annab tööd enam kui 400 inimesele, kuulub energiakontsernile enercity AG. Danpower panustab tulevikule orienteeritud ja jätkusuutlikku soojatootmisesse, kasutades oma opereeritavates jaamades soojatootmiseks uusimaid tehnoloogiaid ja ressursitõhusaid energiaallikaid nagu biogaas, puidupelletid ja jäätmed. Umbes 77% soojusest ja 99% elektrienergiast pärineb taastuvatest energiaallikatest. Danpower pakub nii erasektori, avalik-õigusliku sektori kui ka tööstussektori klientidele kohandatud energialahendusi alates tehniliste seadmete planeerimisest kuni tarbijaandmete kogumiseni ja arvete esitamiseni.

Tehingu nõustamine NOVE poolt hõlmas kaugküttevõrgu kui tehnorajatise ja kinnistute suhtes õigusliku auditi läbiviimist ning tehingu struktuuri ja dokumentatsiooni koostamist. Tehingut nõustasid NOVE vandeadvokaat Heili Püümann ja partner Urmas Volens. NOVE tegevusvaldkondadest puudutas tehing Ühinemiste ja omandamiste (M&A), Ehituse ja kinnisvara ja Üldise lepinguõiguse valdkondi. NOVE on 2016. aastal asutatud kiiresti kasvav uue põlvkonna advokaadibüroo, mis on algse eelkõige kohtuvaidlustele spetsialiseerumise kõrval laiendanud oma tegevust ka M&A ja kinnisvara, ühinguõiguse, andmekaitse, meditsiiniõiguse ja konkurentsiõiguse valdkonda.