Heili Püümann ja Veiko Vaske: „Kes maksab avaliku hüve eest – ehk omandiõiguse kitsendamise hüvitamisest

NOVE vandeadvokaadid ja planeerimisõiguse eksperdid Heili Püümann ja Veiko Vaske esinevad 15. märtsil 2023 Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi planeerimisõiguse teemalisel ettekandekoosolekul „Kes maksab avaliku hüve eest – ehk omandiõiguse kitsendamise hüvitamisest“. Arutlemisele tulevad küsimused:

1. Kui suur peab olema ülekaalukas avalik huvi, mis õigustaks isiku omandipõhiõiguse ulatusliku kitsendamise?

2. Kas igal eraisikule kuuluval kinnisasjal (kui omandipõhiõiguse esemel) on ka mingil määral sotsiaalne ja avalik funktsioon?

3. Kas on õiglane, et õiguspärase omandipõhiõiguse kitsendusega kaasnevaid negatiivseid tagajärgi ei tulegi täiel määral hüvitada?

4. Millisesse varalisse positsiooni tuleb seada selline isik, kelle kodu on avalikes huvides sundvõõrandatud? Kus asub tasakaalupunkt?

Ürituse täpsem info ja eelregistreerimine siin.