NOVE esindas edukalt Lääne-Tallinna Keskhaiglat riigihankevaidluses

NOVE riigihanketiim koosseisus Veiko Vaske ja Mart Parind esindas ning nõustas riigihangete vaidlustuskomisjonis (VAKO) edukalt Lääne-Tallinna Keskhaiglat projekteerimistööde riigihanget puudutavas vaidluses.

Vaidluse algatanud edutu pakkuja leidis, et haigla poleks tohtinud tema pakkumust tagasi lükata vaatamata sellele, et pakkuja esitatud nägemus tööde ajagraafikust ei vastanud hankedokumentides sätestatud tähtaegadele. VAKO nõustus täielikult NOVE esindatud Lääne-Tallinna Keskhaigla esitatud argumentidega, et pakkujatelt nõutud nägemus ajagraafikust ei olnud pelgalt informatiivne dokument, mil pole siduvat tähendust ning et seega ei võinud pakkujad oma nägemuses väljuda hankija seatud ajaraamidest. VAKO tunnistas, et haigla oli järginud kõiki menetlusnorme ning võtnud vastu korrektse otsuse.

VAKO otsus on jõustunud ning sellega on võimalik tutvuda siin.