Marika Mugur: One size fits all – kas ka autoriõiguste kirjus maailmas?

Kuidas mõjutab autoriõiguse seadusesse sisse viidud best-seller säte projekteerimise ja arhitektuuri protsessi?

2022. aasta alguses jõustusid autoriõiguse seaduse muudatused, millega viidi muuhulgas sisse Euroopa Liidu direktiivist tulenev teavitamiskohustus ning anti autorile õigus nõuda täiendavat tasu, kui algselt kokkulepitud tasu osutub ebaproportsionaalselt väikeseks võrreldes teose kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kogutuluga.

NOVE vandeadvokaat ning projekteerimise ja arhitektuuri valdkonna juht Marika Mugur toob värskelt avaldatud artiklis välja küsimused, mis tõusetuvad projekteerimise ja arhitektuuri protsessis seoses autoriõiguse seaduse muudatustega. 

Loe Marika artiklit siit.