Maret Kruus esines Tartu Ülikooli Kliinikumis toimunud palliatiivraviteemalisel teabepäeval

14. detsembril toimus Tartu Ülikooli Kliinikumis palliatiivraviteemaline teabepäev tervishoiutöötajatele ja teistele huvigruppidele. NOVE meditsiiniõiguse vandeadvokaat Maret Kruus tegi teabepäeval ettekande teemal “Patsiendi sooviavaldus ravi piiramiseks elu lõpu kontekstis”. Teabepäeva korraldajaks oli MTÜ Pallium.