Mart Parind koolitas Eesti prokuröre riigihangete alal

NOVE advokaat, riigihangete spetsialist Mart Parind viis 21. märtsil koos Tartu Ülikooli õigusteaduse kaasprofessori Mari Ann Simovartiga Eesti prokuröridele läbi riigihankeõiguse teemalise koolituse. Koolitusest võttis osa mitukümmend prokuröri Prokuratuuri eri tasanditelt. Mart kattis koolitusel järgmisi hankeõiguslikke teemasid, tehes seda just läbi riigihankerikkumisi puudutava kuriteo prisma: erinevad riigihanke menetlused (rõhk väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusel), riigihanke osalised, turu-uuring, erandid hankemenetluse korraldamise kohustusest.

Mart Parind on endine riigihangete vaidlustuskomisjoni liige, riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande kaaskoostaja ja -autor ning Tallinna Ülikooli riigihankeõiguse lektor.