Mart Parind selgitas Äripäeva suures loos hankeraha tagasinõuete juriidilisi probleeme

Äripäev kajastas põhjalikult üht põletavamat teemat riigihangetes, nimelt eurorahadest toetatud hangete korraldamisel tehtud vigade eest määratud raha tagasinõudeid (nn finantskorrektsioon). Artikkel keskendus kahele olulisele teemale: finantskorrektsiooni otsuseid tegeva Riigi Tugiteenuste Keskuse väga ranged seadusetõlgendused ning finantskorrektsioonide aluseks oleva määruse võimalik põhiseadusevastasus. 

NOVE advokaat, tunnustatud riigihankeõiguse asjatundja Mart Parind kommenteeris Äripäeva palvel mõlemat teemat, leides, et RTK lähenemised on tõesti karmid ja see on probleem, ning et finantskorrektsioonide määrus on ilmselt seaduse praagi tõttu põhiseadusega vastuolus, mis tähendab, kui see leiab kohtus kinnitust, mitmesuguseid õiguslikke probleeme ja jätkuprotsesse.

Loe Äripäeva artiklit siit.