NOVE riigihankeõiguse ekspert Mart Parind viis läbi sisekoolitused Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA-le ning Lääne-Harju vallale

NOVE riigihangete spetsialist ja, endine riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind viis novembris ja detsembris läbi riigihangete teemalisi sisekoolitusi erinevatele Eesti avaliku sektori asutustele.

Novembris külastas Mart Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (endise EASi ja KredExi ühendasutus) hanketiimi, et rääkida olulisematest muudatustest riigihangete seaduses, ärisaladuse käitlemisest riigihangetes, uuemast kohtupraktikast ning autoriõiguse ja riigihangete kokkupuutepunktidest.

Detsembris astus Mart Lääne-Harju vallavalitsuse ning valla allasutuste inimeste ette, et tutvustada olulisemaid aspekte, mida riigihangete korraldamisel tähele panna: millal tuleb hankemenetlus läbi viia, milliseid reegleid järgida, mis on rikkumise tagajärjed jne. Mõlemad koolitused ärgitasid viljakat arutelu ning andsid kõigile asjaosalistele inspiratsiooni keerukas riigihankemaailmas toime tulla.