NOVE advokaadid osalesid Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommenteeritud väljaande koostamisel

12. juulil 2017 ilmus Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommenteeritud väljaande esimene osa.

Esmakordselt Eesti ajaloos ilmuva suurteose koostamisse on kaasatud kogu Eesti tsiviilkohtumenetlusõiguse asjatundjate paremik –  kohtunikud, advokaadid, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud, seaduse ja selle muudatuste autorid. Teenekate ja väärikate kolleegide kõrval on kommentaaride valmimisele kaasa aidanud paljud noored ja perspektiivikad juristid. Selliselt panustab projekt juristide uue põlvkonna ettevalmistusse. Eri inimeste kirjatöö on püüdnud ühtseks tervikuks siduda toimetuskolleegium.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride koostamine on ambitsioonikas projekt, mis hõlmab lisaks tsiviilkohtumenetluse seadustikule ka selle seoseid teiste õigusaktidega, samuti tsiviilkohtumenetluse-teemalisi Euroopa Liidu õigusakte ja nende seost Eesti seadusega. Tegu on erakordselt mahuka materjaliga, mis on jagatud kolme eraldi raamatusse, millest esimene (enam kui 1600 lk) hõlmab menetluse üldküsimusi, kohtualluvust, hinda, menetluskulusid, menetlusosalisi ning nende esindajaid ja tõendeid.

Raamatu autorite hulka kuulusid ka NOVE partner Urmas Volens, kes on ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tsiviilprotsessiõiguse dotsendiks ning NOVE advokaat Heili Püümann, kes täidab tsiviilprotsessiõiguse õpetamisel õppeülesandeid seminaride juhendajana. Urmas Volens (koos Mati Maksinguga) osales menetluskulude jaotuse (18. peatükk 4. jagu, §-id 162 – 172), menetluskulude kindlaksmääramise (koos Stella Johansoniga; 18. peatükk 5. jagu, §-id 173-174, 176-179)  ning eeltõendamismenetluse (koos Gea Lepikuga; 26. peatükk, §-id 244 – 250) osade kommentaaride koostamises. Urmas Volens´i ja Heili Püümann´i koostöös on valminud tagatise (19. peatükk, §-id 194 – 197) ja kolmandate isikute kohta käivate sätete (22. peatükk, §-id 212 – 216) kommentaarid.