NOVE nõunik professor Karin Sein panustab Eesti ELi nõukogu eesistumisse

NOVE nõunik ja TÜ professor Karin Sein liitus alanud poolaastaks Eesti ELi nõukogu eesistumise meeskonnaga ja juhib 1. juulist 2017 kuni 1. jaanuarini 2018 Justiitsministeeriumi nõunikuna lepinguõiguse töögruppi.

Lepinguõiguse töögrupis arutavad EL liikmesriikide esindajad digitaalse sisu üleandmise lepingute direktiivi ning kaupade online ja kaugmüügi lepingute direktiiivi eelnõusid. Mõlemad eelnõud on suunatud Euroopa Liidu üleselt ühisturu toimimise parandamisele ning tarbija õiguste kaitse taseme tõstmisele. ELi nõukogu eesistumise raames on mõlemad eelnõud Eesti jaoks prioriteetsed, kuna toetavad tarbijatele turvalise online-ostlemise ja digitaalajastu teenuste kasutamise keskkonna loomise eesmärki.

Eesti on 2017. aasta juulist kuni detsembri lõpuni Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. Nõukogus otsivad 28 liikmesriiki oma rahvuslikest huvidest lähtudes kokkuleppeid poliitikates, mis mõjutavad üle 500 miljoni inimese heaolu ja turvalisust. Eesistuja ülesanne on olla ühistes huvides tegutsev aus vahendaja ning otsida liikmesriikide eriarvamustes üksmeelt ja juhtida neid kokkulepete poole. Eesistuja avab toimuvat ka meediale ja rahvusvahelisele avalikkusele, vahendades liikmesriikide ühistele seisukohtadele jõudmise protsessi ning arutluse all olevaid teemasid. Eesti eesistumise kohta vt lähemalt www.eu2017.ee