Best Lawyers tunnustas NOVE advokaate

Üks vanimaid ja tuntumaid õigusalaseid ekspertarvamusi jagav rahvusvaheline väljaanne Best Lawyers™” tunnustas oma 2017 – 2018 a numbris kolme NOVE vandeadvokaati.

Vandeadvokaadid Veikko Puolakainen ja Urmas Volens pälvisid tunnustuse kui Eesti ühed parimaid eksperdid vaidluste kohtuliku lahendamise ja maksejõuetuse ja restruktureerimise valdkondades. Vandeadvokaat Urmas Volens‘it tunnustati lisaks ka kui Eesti üht parimatest ekspertidest valitsussuhete, avaliku õiguse ning ühinguõiguse ja ühinemiste – ülevõtmiste (M&A), samuti kaubandusõiguse valdkondades. Vandeadvokaat Marika Oksaar sai tunnustuse kui Eesti üks parimaid eksperte kindlustusõiguse valdkonnas.

Best Lawyers” hindab, annab Eesti advokaatide hinnangute ja tagasiside põhjal soovitused ning toob välja valdkonnad, milles konkreetne advokaat on eriti pädev. Äramärkimine “Best Lawyers” väljaandes on nii klientide kui õigusspetsialistide seas kõrgelt hinnatud. Kolme aastakümne vältel on “Best Lawyers” nimekirjad teeninud erialaste professionaalide, meedia ja avalikkuse austuse, olles ülemaailmselt õigusalaste tunnustuste üks usaldusväärseim ja erapooletuim allikas.