Marika Oksaar

vandeadvokaat
+372 610 8017
+372 529 9929
marika.oksaar@nove.ee

Õigusvaldkonnad
Vaidlused
Kindlustusõigus
Ehitus ja kinnisvara
Üldine lepinguõigus

 

Vandeadvokaat Marika Oksaar on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele ning kindlustusõigusele. Tal on tugev kindlustusalane taust ning lisaks õigusharidusele ka rakendusarhitekti tehniline kõrgharidus, mis võimaldab tal ehitus- ja planeerimisalal kliente nõustada mitme valdkonna eriteadmiste abil. Kogenud advokaadina läheneb Marika probleemidele praktiliselt, mitte vaid õigusteoreetiliselt.

Marika asus juristina tööle 2003. aastal Eesti ühte suuremasse kindlustusseltsi Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS (tänane Seesam Insurance AS), kus tema peamisteks tööülesanneteks oli tüüptingimuste koostamine, kahjukäsitlusprotsessi nõustamine ja kohtuvaidlustes esindamine.

2006. a asus Marika tööle Baltikumi ühte suuremasse advokaadibüroosse Sorainen ning on alates 2007. aastast Eesti Advokatuuri liige. Ta on esindanud kliente väga erinevates kohtuasjades (nii võla-, asja- kui ühinguõiguslikes vaidlustes) ning ka kohtuvälistes vaidlustes (nõuete ja pretensioonide koostamine, kompromissiläbirääkimised). Samuti on Marikal ulatuslik kogemus klientide kindlustusõiguse alasel nõustamisel (nt kindlustusseltside piiriülesel ühinemisel, kindlustustegevuse ja kindlustusvahenduse regulatsiooni puudutavates küsimustes).

Marikat kui tunnustatud õigusnõustajat kindlustusõiguses on soovitanud rahvusvaheline õigusturge hindav väljaanne Best Lawyers. 2014. a nimetas Best Lawyers Marika Eesti aasta advokaadiks (“Lawyer of The Year”) kindlustusõiguse valdkonnas.

2016. a lõpetas Marika rakendusarhitektuuri diplomiõppe Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Seega on Marikal tehnilist taipu ning sügavam arusaam planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusprotsessist tervikuna.

Töökogemus

2016–… Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat
2006–2016 Advokaadibüroo SORAINEN, jurist, advokaat
2003–2006 Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS (tänane Seesam Insurance AS), jurist

Haridus

2016 Tallinna Tehnikakõrgkool, Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond, rakendusarhitektuur (diplomiõpe)
2005 Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, bakalaureusekraad (võrdsustatud magistrikraadiga), sh vahetusüliõpilasena Rotterdami Erasmuse Ülikoolis

Keeled

eesti, inglise

Liikmesus

Eesti Advokatuur
Eesti Harjutuskohtu Selts

Teaduslikud publikatsioonid

Oksaar, Marika. Kindlustuse mõju deliktiõiguslikule kahju hüvitamise kohustusele. Kahjuhüvitise vähendamine ja tagasinõudeõigus. Juridica, 2005, nr 6, lk 376–384

Muud avalikud sõnavõtud

Lasteaiakohata laste vanemad hakkavad viimaks ometi enda õiguste eest võitlema. Õhtuleht, 12.04.2013