Eerik Heldna asub tööle advokaadibüroos NOVE

Endine Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Eerik Heldna asub järgmisest nädalast tööle advokaadibüroo NOVE nõunikuna.

Heldna asub NOVE kliente konsulteerima ettevõtete sisejuurdluste, konfidentsiaalse info hoidmise ja riskihalduse  nõustamise valdkonnas, keskendudes välisturgudele sisenevate ettevõtete riskide maandamisele sihtriikides ning välisettevõtete nõustamisele Eesti turule sisenemisel.

Eerik Heldna sõnul hindab ta eelkõige oma kogemust riigi julgeolekut ohustava korruptsiooni ennetamisel, mis on aidanud tagada Eesti majandusjulgeolekut. „See saab aga toimuda vaid koostöös eraettevõtlusega. Eelkõige on see kogemus oluline sellistes tundlikes majandusharudes, nagu näiteks kaitsetööstus, transiit, ulatuslikud finantsoperatsioonid ning energeetika, kus riik ja erasektor peavad olema usaldusväärsed partnerid,“ ütles Heldna. „Töötame ju kõik jõukama ja turvalisema Eesti nimel.“

Samuti kavatseb Heldna rakendada oma senist uurijakogemust kliendi toetamisel ettevõtte töötajate ja juhtide poolsete kuritarvituste ennetamisel, avastamisel ja tõendamisel ning nõustab edukaks kohtuvaidluseks vajalike tõendite kogumisel.

Eerik Heldnal on selja taga 20-aastane kriminaalpolitseiniku ja julgeolekutöötaja kogemus. Ta on töötanud aastaid tippjuhina Tallinna kriminaalpolitsei narkokuritegude talituses, Põhja Politseiprefektuuri kriminaalosakonnas, kui ka Keskkriminaalpolitseis. Viimased kaheksa aastat juhtis Heldna Kaitsepolitseiameti menetlusvaldkonda. Tema eestvedamisel on korrastatud KAPO menetluse prioriteedid ning võetud suund julgeolekuohtude ennetamisele võimalikult varases staadiumis. Heldna on juhtinud ka mitmeid olulisi jälitusmenetlusi, mis on päädinud süüdimõistmistega ning mänginud olulist rolli rahvusvahelises koostöös.

Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu tunnustas Heldnat tehtud töö eest. “Eerik on olnud võimekas ja tegus juht, kelle panust organisatsiooni arengusse on raske üle hinnata,“ ütles Sinisalu. Vabariigi President on tunnustanud Eerik Heldnat Kotkaristi raudristiga.

Advokaadibüroo kaasasutaja Urmas Volensi sõnul viib NOVE Heldna liitumisega järjest jõulisemalt ellu oma strateegiat, mis tugineb selgele spetsialiseerumisele, praktilise, akadeemilise ja õigusloomelise kogemuse kombinatsioonile ning tugevale keskendumisvõimele. “Meie büroo esimene tegevusaasta on näidanud, et sellistest põhimõtetest lähtuv õigusnõustamine on klientide poolt väga hinnatud. Kavatseme nendele põhialustele kindlaks jääda ka tulevikus. See tähendab loomulikult väga kõrgeid nõudmisi nii meile endile kui bürooga liitujatele, millele Eerik täielikult vastab. Lisaks on tema senine laitmatu teenistus tõendanud lähtumist NOVE’ga sarnastest alusväärtustest. Tulemuseks on senisest veelgi tugevam meeskond.”

Eerik Heldna on lõpetanud Sisekaitseakadeemia politseikolledži kohtueelse uurimise eriala, omandanud haldusjuhtimise magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ning magistrikraadi õigusteaduses Tartu Ülikoolis. Ta on maineka Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) Akadeemia vilistlane ning täiendanud end julgeolekualastes õpingutes Saksamaal George Marshalli Keskuses ning Ameerika Ühendriikide National Defence Intelligence College´s.

  1. aastal vandeadvokaatide Andrus Katteli, Veikko Puolakaineni, Kristjan Tamme ja Urmas Volensi asutatud boutique-tüüpi advokaadibüroo NOVE on spetsialiseerunud keerukamate majandusalaste vaidluste lahendamisele ja ennetamisele.