Riigikohus täpsustas kindlustusnõustamise sisu alakindlustuse näitel

NOVE vandeadvokaat Andrus Kattel esindas kindlustusseltsi ADB Gjensidige Eesti filiaal vaidluses kindlustusvõtja, kindlustusmaakleri ja viimase vastutuskindlustusandjaga küsimuses, kes kindlustussuhte osalistest vastutab alakindlustusega kindlustuslepingu sõlmimise eest ning kas alakindlustuse tõttu saamata jäänud kindlustushüvitise peaks korvama kindlustusmaakler (tema vastutuskindlustus). Kaasust käsitles Riigikohus otsuses nr 3-2-1-57-16.

Kaasuses tunnustas Riigikohus põhimõtet, mille kohaselt oma kindlustushuvile vastava kindlustusväärtuse avaldamise riski kannab kindlustatavast objektist enim informeeritud isikuna kindlustusvõtja. Kindlustusmaakler võib tugineda kindlustusvõtja kindlustuskogemusele ja asjatundlikkusele, kuid samas peab maakler üldjuhul selgitama kliendile kindlustusväärtuse, sh kulumi tähtsust ja mõju kindlustushüvitise arvutamisele, samuti konkreetse objekti kindlustusväärtuse asjakohasust. Maaklerid ei saa lähtuda pelgalt kindlustusseltside indikatiivsetest või üldistatud keskmistest kindlustusväärtustest.

Lahend täpsustab seega kindlustusvahenduses „tunne oma klienti“ põhimõtte järgimise praktikat, samuti kindlustusseltside ning maaklerite ülesandeid ka uue, 01.01.2016 jõustunud kindlustustegevuse seaduse valguses.