NOVE esindas Riigikohtus reisikorraldajat

NOVE vandeadvokaat Urmas Volens esindas Riigikohtus Eesti üheks suuremaks reisikorraldajaks olevat OÜ-d Novatours. Vaidluse aluseks oli kolme reisija hagi reisikorraldaja vastu, milles nad nõudsid reisikorraldajalt hüvitist selle eest, et reisikorraldaja katkestas 2014.a kevadel Egiptuses alanud rahutuste tõttu nende puhkusereisid ennetähtaegselt ja tõi reisijad nende turvalisuse huvides Eestisse tagasi.

Riigikohus leidis tsiviilasjas nr 3-2-1-75-16 tehtud lahendis, et Novatoursil oli õigus reis katkestada ning seda tehti õiguslikul alusel. Kohtuarvates võib turismikuurortides ootamatult suurenenud terroriohtu pidada vääramatu jõu asjaoluks, mistõttu reisiteenuse osutamine võib muutuda ohtlikuks ja seeläbi ka raskendatuks. Ka konkreetsel juhul Välisministeeriumi poolt antud hoiatus kinnitab seda ja selle soovituse eiramist saanuks vähemasti üldjuhul pidada reisikorraldaja hoolsuskohustuse rikkumiseks. Kohus ei tuvastanud, et hoiatus oleks antud põhjendamatult või kergekäeliselt. Kohus leidis, et sellises olukorras soovituse vältimine oleks olnud reisikorraldaja poolt vastutustundetu. Kohus leidis ka, et kindlaim tee reisijatest klientide elu ja tervise kaitseks oli nad pärast ohutaseme tõstmist viivitamata Egiptusest tagasi tuua ja seda Novatours ka tegi. 

Lisaks leidis Riigikohus, et Novatours ei ole rikkunud reisijate suhtes kohustust teavitada neid reisiga seotud riskidest ei enne lepingu sõlmimist ega pärast seda. Seda põhjendas kohus esmajoones sellega, et olukord Egiptuses oli meediakajastuste kaudu üldtuntud, mistõttu oli reisijatel piisavalt teavet kaalutletud otsuse tegemiseks nii lepingu sõlmimisel kui ka reisile minekul, ning et Novatoursil mingit lisainfot edastada ei olnud. Kohtu hinnangul ei ole reisijad teinud usutavaks, et isegi kui Novatours oleks neid meedias avaldatud andmetest ka eraldi teavitanud, ei oleks nad lepinguid sõlminud või reisile läinud.

Kolmandaks leidis Riigikohus, et olukorras, kus pakettreis tuleb reisijate turvalisuse huvides katkestada, tuleb reisijate tagasitoomisest tingitud lisakulud jagada reisijate ja reisikorraldaja vahel selliselt, et mõlemad pooled kannavad lisakulude riski võrdsel määral. Kohtu hinnangul oli põhjendamatu ja vääramatu jõu olemusest tingitud riskijaotusega vastuolus on reisijate arusaam, et tagasireisi eest ei peaks nemad midagi maksma. Kui tagasireisi kulud on reisija kohta tema korralise tagasireisi kuludest suuremad, saab reisikorraldaja korralise tagasireisi kulusid ületavast osast lisakuludena nõuda poole hüvitamist reisijalt.