NOVE meeskonnaga liitus novembrikuust 2016 advokaat Heili Püümann

Heili Püümann on töötanud õigusalal alates 2013. aastast, mil ta alustas tööd advokaadibüroos SORAINEN. Advokaadibüroos SORAINEN oli Heili kinnisvara- ning ehitusõiguse töörühma liige ning tegeles väga mitmete kinnisvara valdkonda kuuluvate küsimustega alates planeeringu ja ehitusõiguslikest vaidlustest lõpetades äripindade üüri- ja müügitehingutega. Muu hulgas on Heili osalenud ka suuremahulistes ühinemiste ja jagunemiste läbiviimises ja finantsvaldkonda kuuluvates tehingutes. Heili eriliseks huviks on avalik-õiguslik ehitusõigus, mida Heili on käinud täiendavalt õppimas Konstanz’i Ülikoolis Saksamaal.

Täiendavalt on Heili töötanud Tartu Ülikoolis õppeassistendina, olles abiks nii ühinguõiguse kui ka tsiviilkohtumenetluse ainete ettevalmistamisel ja annab sellel õppeaastal tudengitele ka ehitusõiguse seminare. Seejuures on Heili osalenud ka teadusprojektides.

NOVE advokaadibüroos keskendub Heili peamiselt ühinguõiguse projektidele ja tugevdab meie vaidluste lahendamise kompetentsi eelkõige haldusõiguse ja avalik-õigusliku ehitusõiguse valdkonnas.