Karin Sein ja Arsi Pavelts osalesid uue Võlaõigusseaduse üldosa kommenteeritud väljaande koostamisel

14. oktoobril 2016 esitleti Tartus toimunud 34. õigusteadlaste päevade raames Eesti juristkonnale oluliseks töövahendiks oleva Võlaõigusseaduse üldosa kommentaaride teist täiendatud ja täielikult ümbertöötatud väljaannet.

Raamatu autorite hulka kuulus ka NOVE vandeadvokaat Arsi Pavelts, kes on enam kui kümne aasta jooksul rohkelt vaidlusi ja kohtupraktikat andnud võlatunnistuse regulatsiooni kommentaaride autoriks (VÕS § 30). NOVE nõunik Karin Sein osales koostajana kogu teose koostamisel ja toimetamisel ning kirjutas 2 peatüki  § 14; 3-5 jao, 4 peatüki § 99 ja 7 peatüki kommentaarid.

Võlaõigusseaduse kommentaaride esimene osa ilmus 2006, teine osa 2007 ja kolmas osa 2009. Käesolev teos sisaldab võlaõigusseaduse üldosa (§-d 1-207) kommentaare. Arvesse on võetud Riigikohtu lahendeid, mis on tehtud pärast võlaõigusseaduse esimese osa kommentaaride kirjutamist, s.o alates 1. maist 2006, samuti võlaõigusseaduses endas alates 1. jaanuarist 2006 tehtud parandusi ja täiendusi. Mõne osa juures on parandusi ja täpsustusi vähem, mõne juures rohkem. Mõned kommentaarid sätete kohta, kus on seadust muudetud või täiendatud, on uuesti kirjutatud, näiteks 2. peatüki 3., 4. ja 5. jagu, §-d 111, 141, 281, 821, 1131,  ja 1132.

Jätkuvalt on kommentaaride koostamisel kesksel kohal Riigikohtu lahendid. Kuigi autorid on hoidunud sellest, et kommentaarides koormata lugejat paljude viidetega kirjandusele, on lisatud kirjanduse loetelu, milles on lisaks viidatud kirjandusele ära toodud ka muud Eestis avaldatud või Eesti autorite välismaal avaldatud publikatsioonid võlaõiguse teemadel; samuti Tartu Ülikoolis kaitstud doktori- ja teadusmagistritööd, mis on kirjutatud võlaõigusest või sellega kaasnevatel teemadel.