Alates oktoobrist 2016 liitus meiega nõunikuna tsiviilõiguse professor Karin Sein

Prof. Karin Sein on töötanud õiguse valdkonnas 1996. aastast, alustades justiitsministeeriumi eraõiguse osakonna nõunikuna. Justiitsministeeriumis töötamise ajal juhtis ta rahvusvahelise eraõiguse seaduse väljatöötamise töögruppi ning osales pankrotiseaduse väljatöötamisel, samuti mitmete rahvusvaheliste konventsioonide ratifitseerimisel ja Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi töös.  Ta jätkas oma teenistuskäiku Sisekaitseakadeemia eraõiguse õppetooli juhataja ja lektorina kuni 2004. aastal suundus õpetama Tartu Ülikooli õigusteaduskonda. 2015 aastast töötab ta õigusteaduskonnas tsiviilõiguse professorina. 01.09.2015-01.09.2016 töötas Karin Sein Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunikuna.

Karini peamised uurimisvaldkonnad on olnud lepinguõigus, tarbijaõigus, Euroopa eraõigus, rahvusvaheline eraõigus ja tsiviilprotsess: nendes valdkondades on ta avaldanud hulgaliselt artikleid nii eesti kui ka inglise ja saksa keeles. Tartu Ülikoolis õpetab ta tudengitele lepinguõigust, rahvusvahelist eraõigust ja tarbijaõigust. Tema juhendamisel on kaitstud kaks doktoritööd ja hulgaliselt magistritöid. Ta on viinud läbi erinevaid täiendkoolitusi kohtunikele, prokuröridele, audiitoritele, riigiametnikele jne. Karini liitumine annab NOVE meeskonnale unikaalse võimaluse kasutada praktiliste lahenduste väljatöötamisel väga põhjalikke akadeemilisi teadmisi iseäranis keerukamate tsiviilvaidluste lahendamisel, kuid ka olulistes menetlusõiguslikes küsimustes ja teistes Karini kompetentsi kuuluvates uurimisvaldkondades.