Meie meeskonnaga liitus kogenud vandeadvokaat Marika Oksaar

Marika on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele ning kindlustusõigusele. Tal on tugev kindlustusalane taust ning lisaks õigusharidusele ka rakendusarhitekti tehniline kõrgharidus, mis võimaldab ehitus- ja planeerimisalal kliente nõustada mitme valdkonna eriteadmiste abil. Kogenud advokaadina läheneb Marika probleemidele praktiliselt, mitte vaid õigusteoreetiliselt.

Marika asus juristina tööle 2003. aastal Eesti ühte suuremasse kindlustusseltsi Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS (tänane Seesam Insurance AS), kus tema peamisteks tööülesanneteks oli tüüptingimuste koostamine, kahjukäsitlusprotsessi nõustamine ja kohtuvaidlustes esindamine.

2006.a asus Marika tööle Baltikumi  ühte suurimasse advokaadibüroosse Sorainen ning on alates 2007.aastast Eesti Advokatuuri liige. Ta esindas kliente väga erinevates kohtuasjades (nii võla-, asja- kui ühinguõiguslikes vaidlustes) ning ka kohtuvälistes vaidlustes (nõuete ja pretensioonide koostamine, kompromissiläbirääkimised). Samuti on Marikal ulatuslik kogemus klientide kindlustusõiguse alasel nõustamisel (nt kindlustusseltside piiriülesel ühinemisel, kindlustustegevuse ja kindlustusvahenduse regulatsiooni puudutavates küsimustes).

Marikat kui tunnustatud õigusnõustajat kindlustusõiguses on soovitanud rahvusvaheline õigusturge hindav väljaanne Best Lawyers. 2014.a nimetas Best Lawyers Marika Eesti aasta advokaadiks (“Lawyer of The Year”) kindlustusõiguse valdkonnas.

Lisaks õigusalasele kõrgharidusele on Marikal ka tehniline kõrgharidus – 2016.a lõpetas ta rakendusarhitektuuri diplomiõppe Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Seega on Marikal tehnilist taipu ning sügavam arusaam planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusprotsessist tervikuna.

Advokaadibüroos NOVE keskendub Marika eelkõige kindlustusõigusele ja erinevate vaidluste lahendamisele. Marika liitumine suurendab veelgi meie kindlustusõigusealast kompetentsi ja võimekust. Samuti on Marika oluline tugi kinnisvara ja planeerimisalastes, kuid ka muudes tehnilisi teadmisi vajavates vaidlustes.