NOVE partner Urmas Volens valiti ühinguõiguse revisjoni töögrupi juhiks ja vandeadvokaat Arsi Pavelts töörühma liikmeks

Advokaadibüroo NOVE partner Urmas Volens valiti Justiitsministeeriumi poolt korraldatud riigihankel „Ühinguõiguse revisjoni läbiviimine“ ekspertide töögrupi juhiks. Riigihanke eesmärgiks oli leida õigusekspertide töörühm, kelle ülesandeks on kogu kehtiva ühinguõiguse revisjoni läbiviimine. Töögruppi kuuluvad Justiitsministeeriumi otsuse kohaselt veel NOVE vandeadvokaat Arsi Pavelts ning tunnustatud eraõiguse eksperdid Villu Kõve, Martin Käerdi, Kalev Saare, Andres Vutt, Margit Vutt ja Sander Kärson.

Ühinguõiguse revisjoni raames viiakse perioodil 2016-2020 läbi kogu ühinguõiguse valdkonna õigusloome põhjalik, sisuline ja süsteemne analüüs, ühtlustamine ja ajakohastamine. Revisjoni käigus analüüsitakse võrdlevalt läbi kogu ühinguõiguse õigusloome (nii siseriiklik, Euroopa Liidu kui rahvusvaheline õigus) ja kohtupraktika. Revisjoni eesmärgiks on ühinguõiguse (eeskätt äriseadustiku) korrastamine, et õiguskord muutuks selgemaks ja õiguse rakendajale lihtsamaks. Revisjoni käigus võib tekkida vajadus õigusnormide muutmiseks ja täiendamiseks.  “Algav revisjon saab olema ühinguõiguse valdkonna kõige põhjalikum analüüs alates äriseadustiku jõustumisest 1995. aastal”, sõnas Urmas Volens, “Õiguseksperdi staatus mahuka ühinguõiguse revisjoni töörühmas on suur tunnustus kõigi töörühma liikmete senisele erialasele tööle. Töögruppi kuuluvate ekspertide senised akadeemilise ja praktilise töö tulemused ning pikaajaline erinevate projektide raames koos töötamise kogemus loob töögrupi juhile piisava aluse loota, et revisjon saab olema edukas”.

Ühinguõiguse revisjoni rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest (Euroopa Sotsiaalfond) ja Rahandusministeeriumi eelarvest.