NOVE ja CentAR koostavad riigi tellimusel uuringu ühingute piiriülese liikumise kohta

Advokaadibüroo NOVE ja Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR võitsid Riigikantselei ja Justiitsministeeriumi koostöös korraldatud riigihanke uuringu „Ühingute piiriülese liikumise reguleerimine Euroopa Liidus“ läbiviimiseks. Hanke tulemusena koostatava keeruka uuringu eesmärk on saada ülevaade sellest, kui palju ja millistel juhtudel esineb ettevõtjatel vajadust oma registreeritud asukoha piiriüleseks muutmiseks (vajaduse ja kaasuste kaardistamine). Vajaduse kaardistamine on oluline hindamaks, kas olemasolevast regulatsioonist nende olukordade lahendamiseks piisab või vajab regulatsioon täiendamist.

Uuringu teiseks eesmärgiks on selgitada välja, milliseid ühinguõiguslikke probleeme on ettevõtted piiriülese liikumise käigus kogenud.  Vajaduste, kaasuste ja probleemide kaardistamise tulemusena koostatakse õiguslik analüüs ja hinnatakse, kas ettevõtjate tajutud probleemide lahendamiseks on vajalik Eesti või EL õiguse muutmine või piisab muude meetmete rakendamisest.

Analüüsi pinnalt koostatakse ettepanekud , mis esitatakse uuringu lõppedes uuringudokumendina tellijale. Äriühingute piiriülese liikumise ehk koduriigi muutmise võimaluste parandamine on praeguse kava kohaselt üks oluline küsimus, kus Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistujamaana hakkab liikmesriike kokkulepete suunas tüürima. Seega toetab koostatav uuring Eesti prioriteete tulevase EL eesistumise raames.

NOVE-st osalevad uuringu koostamises Arsi Pavelts ja Urmas Volens, CentAR-i poolelt juhivad uuringu koostamist Epp Kallaste ja Janno Järve.

Juhul, kui soovite ühingute piiriülese liikumise teemal oma arvamust avaldada, aga uuringu kutse pole Teieni jõudnud, siis võtke palun ühendust epp.kallaste@centar.ee.