NOVE esindas kindlustusandjat projekteerija vastutuskindlustuse vaidluses

NOVE vandeadvokaat Andrus Kattel esindas edukalt If P&C Insurance AS-i projekteerija vastutuskindlustuse vaidluses projekteerimisettevõtjaga ja kontserniga Skanska viimase nõuete tõrjumiseks. Vaidlus sai alguse nn „kollase FIDIC“ üldtingimustel sõlmitud projekteerimis-ehituslepingust suurlinna reoveepuhasti settekäitluskompleksi rekonstrueerimiseks. Vaidluse keskmeks kujunes vastutuse jagunemine erinevate alltöövõtjate vahel keerulistesse ehitusgeoloogilistesse tingimustesse kavandatud spetsiifilise mahuti konstruktsioonide puuduste eest alates vajakajäämistest geotehnilistes uuringutes, projektijuhtimises ja projekteerimisest kuni ehitustöödeni, ning projekteerija erialase vastutuskindlustuse kindlustuskatte kohaldatavus neile. Vaidluse geotehnilise projekteerimise ja insenertehniliste küsimuste spetsiifikat nõustas ka NOVE vandeadvokaat Kristjan Tamm.

Kaasuses käsitlesid kohtud riske, mis kaasnevad ehitus-projektijuhtimislepingu eripärast tuleneda võiva huvide konfliktiga ning toetasid erialase vastutuskindlustuse lepingutes valdkonnaspetsiifiliste kindlustuskatte piirangute kohaldatavust. Riigikohus nõustus alama astme kohtutega täielikult otsuses nr 3-2-1-131-16.