Eesti juhtivaid riigihanke- ja Euroopa õiguse eksperte Mart Parind liitus NOVE-ga

Mais liitus advokaadibüroo NOVE meeskonnaga õigusvaldkonna üks säravamaid uue põlvkonna talente – riigihanke- ja Euroopa õiguse tippspetsialist Mart Parind. Eelneva viie aasta jooksul töötas Mart riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena, lahendades esimese astme õigusemõistjana sadu riigihankevaidlusi. Varasemast on tal ka mitmekesine kogemus advokaaditööst. Mart on tunnustatud õppejõud ja autor, kelle kaasjuhtimisel on ilmunud Eesti riigihankeõiguse valdkonna tuumikteos: riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne.

NOVE riigihangete valdkonna juhi Veiko Vaske sõnul kindlustab Mardi liitumine büroo positsiooni riigihankeõiguse kompetentsikeskusena: „NOVE suudab anda ülimalt lühikeste tähtaegadega riigihankevaidlustes klientide käsutusse unikaalse meeskonna, kus kahe endise VAKO liikme ainulaadset kogemust täiendavad tipptasemel kohtuadvokaadid ja eksperdid näiteks ehitus- ja IT-õiguse alalt.“

Lisaks riigihanketiimi tugevdamisele hakkab Mart vedama NOVE Euroopa õiguse, intellektuaalse omandi ja spordiõiguse valdkondade arengut. „Paadunud riigihankeõiguse fanaatikuna olen mõistagi vaimustuses võimaluse üle lüüa kaasa NOVE esmaklassilise riigihanketiimi töös. Samavõrd tähtsaks teguriks NOVE-ga liitumisel oli minu jaoks ka perspektiiv panustada jõuliselt teistegi mulle südamelähedaste vilumusvaldkondade arengusse. Näen, et NOVE-sse koondunud kompetents ja kogemused võimaldavad meil pakkuda klientidele eliittasemel õigusabi nii Euroopa asjades, erinevates intellektuaalomandi küsimustes kui ka spordi- ja õigusvaldkondade kokkupuutepunktides,“ selgitas Mart.

Mart omab sügavaid eriteadmisi Euroopa Liidu õigusküsimustes ning tema sulest on ilmunud eesti keeles ainulaadne Euroopa Liidu õigust seletav ja analüüsiv koguteos „Euroopa Liidu õigus. Eesti vaade“ (UKU 2022), mis on leidnud tee paljude Eesti õigusnõustajate ja kohtunike lauale. Mardi kompetentsi lisandumisega saame edaspidi NOVE klientidele pakkuda kõrgeimal tasemel nõu kõigis Euroopa õigusega seotud küsimustes, sh vaidlustes Euroopa Liidu Kohtus ja Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Intellektuaalomandi valdkonnas on Mart advokaadina nõustanud kliente kaubamärgi õiguskaitse küsimustes, aidanud seada edukaid strateegiad kaubamärgivaidlustes ning osalenud arvukate autorilepingute koostamises. NOVE meeskond aitab klientidel hallata ja kaitsta intellektuaalse omandi portfelli, pakkudes nõustamist ja abi autori- ja litsentsilepingute koostamisest kuni vaidluste lahendamiseni.

Kombineerides juriidilise kutsumuse oma teise kire – spordiga – tegeleb Mart kõrgendatud huviga ka sportlaste ja spordiorganisatsioonide tegevust puudutavate õigusküsimustega ning hakkab juhtima NOVE spordiõiguse valdkonda. NOVE advokaatide esmaklassilised õigusteadmised võimaldavad meil spordivaldkonna klientidele pakkuda hästi istuvaid rätsepalahendusi, et saavutada soovitud tulemus kliendile kõige optimaalsemal moel.

Põhjalikum ülevaade Mardi töökogemusest on leitav siit ning NOVE tegevusvaldkondadest siit.