NOVE projekteerimise ja arhitektuuri valdkonda asub juhtima rakendusarhitekti kõrgharidusega vandeadvokaat Marika Mugur

Alates septembrist 2022 juhib NOVE projekteerimise ja arhitektuuri valdkonda vandeadvokaat Marika Mugur. Marikal on nii õigus- kui ka arhitektuurialane haridus, mis võimaldab tal süveneda ka kõige keerulisematesse ja tehnilisematesse projekteerimisega seotud küsimustesse nii lepingute koostamisel kui ka vaidluste lahendamisel. Abiks tuleb pikaajaline kohtuvaidluste alane töökogemus. Samuti on Marika töötanud kindlustussektoris ja tegelenud pidevalt kindlustusõigusega, mis annab talle unikaalse tausta nõustamaks kliente erialase vastutuse kindlustust puudutavates küsimustes.

NOVE ehituse ja kinnisvara valdkonna juhi Kristjan Tamme sõnul soovib büroo tegeleda edaspidi projekteerimisvaldkonna klientidega senisest fokusseeritumalt: „Projekteerimise valdkond oli NOVE-s varasemalt ehitus- ja kinnisvara valdkonna üheks alamvaldkonnaks. Iseseisva projekteerimisvaldkonna välja arendamine ja Marika arhitektuurialane haridus aitavad NOVE-l edaspidi veelgi paremini mõista projekteerijate ja arhitektide vajadusi ning pakkuda neile parimat õigusnõustamist“.

NOVE projekteerimise ja arhitektuuri töörühma advokaatidel on kompleksne ja unikaalne teadmiste ning kogemuste pagas nõustamaks kliente projekteerimisega seotud õiguslikes küsimustes nii projekteerijaid ja arhitekte kui ka projekteerimise valdkonnaga kokkupuutuvaid isikuid (tellijad, vastutuskindlustusandjad või erialase vastutuskindlustuse vahendusega tegevevad kindlustusmaaklerid). Projekteerimise ja arhitektuuri töörühmal on ulatuslik kogemus projekteerimist puudutavate tehingute ettevalmistamisel, läbirääkimisel ja nõustamisel, seda nii tellija kui ja töövõtja seisukohast; samuti erinevate vaidluste lahendamisel.

Põhjalikum teave NOVE projekteerimise ja arhitektuuri valdkonna ning töörühma kohta on leitav siit.