Eesti Õigusteadlaste Päevadel 2022 esitleti NOVE õigusekspertide ja TÜ doktorantide Heili Püümanni ja Kristiina Kolli teadustöid

6.-7.oktoobril 2022 toimusid Tartus 37. Eesti Õigusteadlaste Päevad ja tudengimess, mille raames tutvustati Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengite õppetööd. Doktorantide väitekirjade tutvustamiseks toimus postersessioon, kus esitleti ka NOVE vandeadvokaat Heili Püümanni ja nõunik Kristiina Kolli uurimistöid.

Heili uurimustöö tegeleb detailplaneeringu kui haldusõigusliku instrumendi õigusliku sisu analüüsimisega ning uurib, kas detailplaneeringu kehtestamise tagajärjel tekitatud negatiivsed mõjutused võiksid kuuluda hüvitamisele ka Eesti õiguse pinnalt. Tema doktoritööd tutvustava postriga on võimalik tutvuda allpool:

Kristiina uurimistöö keskendub digitaalse sisu üleandmise ja digitaalse teenuse osutamise lepingutele. Tema doktoritööd tutvustava postriga on võimalik tutvuda allpool: