Legal 500 tunnustas oma 2022. aasta väljaandes NOVE bürood ja advokaate

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Rahvusvaheline advokaadibüroode reitinguagentuur Legal500 paigutas NOVE taaskord Eesti parimate advokaadibüroode hulka. Hiljuti avaldatud 2022. aasta väljaandes hinnati kõrgelt NOVE advokaate ja bürood järgmistes nõustamisvaldkondades: vaidluste lahendamine; kinnisvara ja ehitusõigus; äriühingõigus ning M&A; EL ja konkurentsiõigus ning intellektuaalne omand, IT ja telekomid. Individuaalse tunnustuse pälvis NOVE vandeadvokaat ja partner Mari Past kategoorias „Järgmise põlvkonna partner“.

Klientide ja teiste advokaadibüroode kolleegidega läbiviidud intervjuude põhjal toob Legal 500 NOVE büroo tegevusvaldkondade ning advokaatide tugevusena välja järgneva:

  • Vaidluste lahendamine

NOVE meeskond on tuntud oma kogemuste poolest keeruliste ärivaidluste lahendamisel kõigis Eesti kohtuastmetes, aga ka rahvusvahelistes vahekohtu ja haldusõigusega seotud vaidlustes. Kohtuvaidluste spetsialist ja vaidluste valdkonna töörühma kaasjuht Veikko Puolakainen esindab sageli finantsasutusi ja energiaettevõtteid. Töörühma kaasjuht Arsi Pavelts on eriti tugev klientide esindamisel Eesti Riigikohtus.

„NOVE büroo erineb, sest keskendub peamiselt vaidluste lahendamisele ja lepitusmenetlusele. Partnerid on vahetult kaasatud ja panustavad klientide nõustamisse.“

„Veikko Puolakainen on väga kogenud kohtuadvokaat, kes püüab leida lahendusi, mitte lihtsalt menetleda vaidlusküsimusi menetlemise pärast. Ta mõistab klientide ärivajadusi, mis on oluline vaidluse pidamise kulude-tulude suhte hindamisel.“

„NOVE meeskond ühendab suurepäraselt teoreetilised teadmised praktiliste oskustega.“

  • Kinnisvara ja ehitusõigus

NOVE on Eestis tuntud eelkõige planeerimis- ja ehitusküsimuste, sealhulgas suurte infrastruktuuriküsimuste nagu vee, kanalisatsiooni, gaasi ja kütte küsimuste lahendamise poolest. Meeskonda juhib Kristjan Tamm, kes on tuntud oma kogemuste poolest ehitusalastes vaidlustes ja kohtumenetluses. Töörühm tegeleb ka kinnisvaratehingutega.

„Meeskonna tugevuseks on head teadmised ehitussektorist ja kogemused riigihangete valdkonnas.“

„Minu kontaktisik on Kristjan Tamm. Kristjan on andnud asjatundlikku nõu ehitusvaidlustes. Hindan kõrgelt tema vaimset tugevust ja head arusaamist kohalikust kohtusüsteemist.“

„Valdkonna juht Kristjan Tamm paistab silma, sest ta on omandanud hariduse nii õigusteaduse kui ka inseneritöö alal, mis teeb tema õigusnõustamise kiireks, täpseks ja praktiliseks.“

  • Äriühinguõigus ja M&A

NOVE äriühinguõiguse, ühinemiste ja omandamiste meeskond omab märkimisväärset kogemust Baltikumis toimuvate äriühingute ühinemiste ja omandamiste valdkonnas, sealhulgas äriühingutesse kapitali kaasamisel, äriühingute restruktureerimisel, õigusauditite läbiviimisel ja äriühingute lepingute koostamisel. Uus valdkonna juht ja vandeadvokaat Triin Tiru on keeruliste tehingute ekspert.

„Tegime koostööd Triin Tiruga, kes paistab silma äriõigusalaste teadmistega.“

„Agiilsus ja professionaalne tõhusus kiireloomuliste probleemide aga ka igapäevaste küsimuste lahendamisel. Tugev erialane pädevus lepingu- ja äriühinguõiguse valdkonnas.“

„Meie ettevõttele meeldib vahetu suhtlus. Kui mul on küsimusi või vajan abi mõne juriidilise dokumendiga, võin alati neile loota.“

  • EL ja konkurentsiõigus

NOVE nõustab Eesti ettevõtteid, ülikoole, riigikontrolli- ja valitsusasutusi konkurentsi ja hangete ning koondumiste kontrolli küsimustes. Selle valdkonna kliendid tegutsevad sageli tervishoiu, jaekaubanduse, teedeehituse, energia, maagaasi ning IT-sektoris. Valdkonna juht Mari Past keskendub koondumiste kontrollile, ettevõtluspiirangutele ja koostöölepingutele eelkõige tervishoiusektori klientide jaoks. Veikko Puolakainen on tuntud oma kogemuste poolest kohtuvaidlustes nii tsiviil- kui ka halduskohtutes, samuti konkurentsiõigusega seotud vaidluste kohtuvälisel lahendamisel, vandeadvokaat Veiko Vaske on ekspert riigihangete ning ehitus- ja planeerimisõiguse alal.

„Meeskond on väga vastutulelik ja ärilise mõtlemisega.“

„Meeskonna juht Mari Past on andnud meile kiiret ja selget juriidilist nõu. Ta on ärilise mõtlemisega ning mõtleb kaasa, kuidas juriidiline lahendus võiks meie äritegevust parandada, mitte lihtsalt olla vastav konkurentsiseadusele.“

„Targad ja pädevad advokaadid.“

  • Intellektuaalne omand, IT ja telekomid

NOVE-l on laialdased kogemused andmekaitsealases nõustamises, osalemises autoriõigusega seotud seadusloomes ning klientide esindamisel märkimisväärsetes kaubamärgivaidlustes. NOVE klientide hulka kuuluvad ülikoolid ja suurtegijad meditsiini-, tehnoloogia- ja tervishoiusektoris. Valdkonna juht Mari Past keskendub andmekaitsele, intellektuaalsele omandile, IT-le ning tervishoiu- ja konkurentsiõigusele. Arsi Pavelts on intellektuaalse omandi, IT ja andmekaitse valdkondade kohtuadvokaat ning vandeadvokaat Maret Kruus on kogenud andmekaitse valdkonnas.

„NOVE advokaadid, kellega ma olen kohtunud, on kahe jalaga maa peal ja nendega on lihtne suhelda. Nad kasutavad lihtsalt keelt ja annavad selgeid nõuandeid. Olen kasutanud fikseeritud tasukokkuleppeid, mis tagavad läbipaistvuse ja aitavad paremini planeerida õigusteenuste eelarvet.“

„Olen teinud koostööd Mari Matjusega (nüüd Mari Past – toim.) ja Maret Kruusiga andmekaitse alal ning Mari Matjusega konkurentsiõiguse alal. Mari Matjus tegutseb kiiresti ja on usaldusväärne. Ta on valmis tegema kliendi aitamiseks rohkem kui temalt oodatakse ning tunneb hästi meditsiinisektorit. Maret Kruus märkab detaile ning teab täpselt, kuidas terviseandmeid haiglates töödeldakse.“

„Mulle väga meeldib NOVE-ga koostööd teha, kuna nende lähenemine on väga personaalne ja sõbralik.“

The Legal 500 õigusülevaade pakub enam kui 150 jurisdiktsiooni õigusturgude süvaanalüüsi, selgitades sõltumatult välja juhtivad advokaadibürood ja advokaadid. Uurimus põhineb klientide ja kolleegide tagasisidel ning esile tõstetakse meeskondi, kes pakuvad ettevõtetele kõige eesrindlikumat ja innovaatilisemat nõu.

Lisainformatsioon: https://www.legal500.com/